Tag-Archive for » carti on line «

April 27th, 2009 | Scriitor:

Protecţia propriuzisă a circuitelor o asigură fuzibilul care este calibrat pentru fiecare grupă de amperaj. În caz de avarii, dacă nu avem totdeauna patroane cu siguranţe calibrate vom putea înlocui fuzibilul, pentru 6-9A co o liţă cu diametrul de 0,02mm, sârmă care se găseşte în cel mai subţire cordon electric cu secţiunea de 0,75mm, liţă care va face o protecţie sigură. Pentru instalaţii ce utilizează 10A o liţă cu grosimea de 0,32mm asigură o protecţie bună a circuitului. La amperaj de 20A fuzibilul va avea grosimea de 0,4 mm. Dacă respectăm aceste propuneri nu vom avea bătaie de cap cu asigurarea instalaţiilor. Acest lucru a fost verificat în practică şi-l confirmă şi autorii Cunescu, Huhulescu şi Dobrea în cartea domniilor lor.
Pentru curenţi mai mari se folosesc siguranţele tubulare de 60A care se introduc în furci(cod-2600) Siguranţele cu mare putere de rupere (MPR) se construesc pentru curenţi nominali de 630A având la deconectare un amperaj de 25000A. Sunt făcute dintr-un suport ceramic pe care sunt montate furcile de contact în care se introduce corpul ceramic paralelipipedic ce conţine în interiorul lui fuzibilul şi la capete cuţitele de contact în furci. Fuzibilul poate fi de construcţie rapidă sau ultrarapidă. Scoaterea piesei ceramice în care se află fuzibilul se face cu un mâner izolat. La aparatajele mai noi, siguranţele MRP sunt incluse în nişte cutii rabatabile.În momentul în care se rabatează capacul se poate lua patronul de siguranţă fără a folosi vre-o piesă în plus.
Contactoarele cu relee sunt aparatele care asigură conectarea şi protecţia motoarelor şi a instalaţiilor. Se execută în variante cu carcase metalice sau de plastic, bachelită şi au în componenţa lor un aparat de conectare de tipul TCA, un buton de oprire-pornire, o lampă de siguranţă, releele bimetalice care protejează motorul la suprasarcină în variante de la 10-200A. Despre acestea am vorbit la capitolul lor.
Lămpile de semnalizare pot fi cu bec de neon cuplat c-o rezistenţă sau cu o lampă alimentată printr-un transformator de 380/12-5w

Categori - citeste on line: practica electricianului de intretinere si reparatii  | Tags: ,  | Comments off
April 27th, 2009 | Scriitor:

Această calitate, cunoaşterea meseriei de electrician, se constată în urma unui examen – test dat în faţa unei comisii, desemnată de organele de drept, la acea dată (şcoli, primării).
Cunoştinţele de execuţie, prin care putem efectua ceva: o piesă, un manşon, o linie, un tablou au fost expuse în cei trei ani parcurşi până acum, având în anul I lăcătuşerie; anul II linii electrice aeriene, în cablu şi instalaţii electrice interioare şi exterioare, până la medie şi joasă tensiune şi în anul III cele mai importante aparate, motoare şi transformatoarele electrice.
Ca un caracter al meseriei de electrician, în funcţie de părţile componente descrise ale instalaţiilor şi maşinilor electrice, în funcţie de defectele înşirate pentru fiecare componentă a meseriei de electrician, anul IV dă posibilitatea electricianului să-şi dezvolte reflexele, cimentarea cunoştinţelor, atât electrice cât şi cele de decizie, în cazul unui defect sau avarie, prin efectuarea temei: electricianul de tură care este atribuţia de serviciu, cu sarcini complexe şi uneori cu fenomene neaşteptate, realizând în mic, la nivelul unei secţii, atelier, toate îndatoririle ce-i revin din regulament, norme şi conduita meseriaşului în acest sector, ce impulsionează absolut toate sectoarele economice şi prin care se va realiza civilizaţia secolului în care trăim.
În acest caz ca primă îndatorire se va studia art. 11 şi 12 din Decretul 400/1981.
Art. 11 – Muncitorii şi celălalt personal operativ răspund nemijlocit de funcţionarea, în condiţii de siguranţă şi potrivit regimului de lucru aprobat, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor pe care le au în primire, în care scop au următoarele obligaţii:
a) Să cunoască caracteristicile constructive şi funcţionale ale instalaţiilor, utilajelor, maşinilor la care lucrează, să aplice întocmai normele de funcţionare şi întreţinere a acestora, de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor;
b) Să asigure, potrivit prescripţiilor tehnice, supravegherea permanentă a instalaţiilor, utilajelor şi a celorlalte mijloace încredinţate, să verifice buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă, aparatura de măsură şi control;
c) Să folosească şi să păstreze, în conformitate cu prevederile stabilite, echipamentul de protecţie şi dispozitivele de siguranţă;

Categori - citeste on line: practica electricianului de intretinere si reparatii  | Tags: ,  | Comments off
April 25th, 2009 | Scriitor:

DIALOG CU VIP-uri

-Strânge-ţi, voi, picioarele!
E puţinul ce-l vreau eu.
-Dară, zic, fecioarele,
Pentru noi e cel mai greu.
DIN NOU ALEGERI

Câmpu-i verde, verde-i tot,
Veseli, noi muncim cu spor,
Baiu-i că de-atâta zor,
Iar ne-alegem cu-n netot.
TRISTEŢE

Mult of am putut s-adun
Dacă am ajuns să spun:
Ţara şi-omul n-are somn
Când ajunge porcul domn!!!
ACEEAŞI DILEMĂ

Vă întreb, nu dau cu parul,
Cum de şefii au de toate,
Drepturi, bani, chiar peste poate
Iar sărmanii cu amarul?
TOT PROMISIUNE

Dacă-l aud , se înţelege
Că-mi vine-o vorbă la-ndemână,
E clar şi ăst’ o să rămână
Tot la ”vom face şi vom drege”.

Categori - citeste on line: epigramele  | Tags: ,  | Comments off