Tag-Archive for » Micle Mircea «

July 03rd, 2009 | Scriitor:

MIRCEA MICLE:

„In slujba reginei”
(Epigrame)
Acest volum, premiat la Festivalul Naţional de la Vişeu, confirmă pe deplin strădania întru creaţie a epigramistului.
El conţine epigrame inspirate din viaţa socială, politică, nereuşitele celor de la guvern, lipsa de patriotism, minciuna generalizată, precum şi alte teme. Nimic din ceea ce este omenesc nu este străin epigramistului. Preceptele morale trans¬mise poartă germenii unei filozofii (concepţii) despre viaţă, societate şi fiinţa umană. Realitatea este transfigurată artistic în epigramă cu toate atributele specifice genului. Se bate cu tot felul de escroci de înaltă calificare, beneficiari ai prezumţiei de nevinovăţie pentru afa¬cerile lor ilicite. Ironizează subtil şi defectele general umane precum laşi¬tatea, imoralitatea, minciuna, egoismul, invidia, prefăcătoria, îngâmfarea etc.

In ceea ce priveşte poetica epigramelor remarcăm jocul armoniei, al polisemiei, calamburul, ambiguitatea. Aceste elemente dau frumuseţea şi spontaneitatea epigramei, aceasta devenind un mod de existenţă. Se realizează o suprapunere a planului concret cu cel figurat, astfel creaţia devine ingenioasă şi surprinde prin efect. Originalitatea stilului constă în modalitatea şlefuirii versului cu predilecţie spre persiflare şi sarcasm.
Citiţi această carte cu credinţa că o să vă producă satisfacţii sufleteşti şi vă va stârni un zâmbet. Redăm câteva epigrame:

FEMEIA LA DOCTOR

– Ridurile mele…
Ce-aveţipentru ele?
– Pentru-acest aspect,
Un adânc respect.

AUTODEFINIRE

Cântăreaţă-s minunată,
Gura târgului o rup,
Nu am trupă deocamdată
… Numai trup!

APARENTĂ

Nu e sănătos beton,
Insă se mai ţine,
Chiar destul de bine
…De baston.

IARNA ÎNFOMETATULUI

Nu mai am de ce mă teme,
Iarna este un câştig,
Dacă vine mai devreme
Moare foamea mea de frig.

Romulus Filip

Categori - citeste on line: revista spinul  | Tags: ,  | Comments off
April 25th, 2009 | Scriitor:

MIRCEA MICLE
Data şi locul naşterii: Baia Mare 17.08.1934
Studii .Institutul de Mine Petroşani –Electromecanică minieră
Serviciul militar TTR-Bacău şi Deva –Sublocotenent (R)
Starea civilă: căsătorit, un băiat stabilit cu familia în Canada
Locuri de muncă:E.M. Herja, Baia Borşa, Baia Sprie, E.M. Săsar, Uzina de preparare Săsar- 36 ani, plus 5 ani la “Universitatea de Nord”. De fapt este prezent în învăţământul tehnic băimărean la toate nivelurile: Şcoală profesională şi tehnică de maiştrii 1958-72 la Gr. Şc. Minier, cadru didactic asociat la Institutul de Subingineri, cadru didactic asociat şi angajat 1991-2004, şef de lucrări la “Universitatea de Nord”-Baia Mare
Cursuri post universitare.: – Pregătirea cadrelor de conducere în problemele cooperării economice internaţionale şi comerţ exterior-Bucureşti – 1983
– Programul de perfecţionare I.R.U.I.- Baia Mare –1989 etc.
Realizări profesionale:
-“Îndrumător lucrări de laborator I”- Ed. Universităţii –1999, colaborare
-“Ghidul absolventului” colaborare Ed. Risoprint-Cluj-Napoca- 2001
– Lucrări ştiinţifice-11, publicate 6
– Brevete de invenţii – 4
– Inovaţii – 29
– Participări la Conferinţe, Sesiuni ştiinţifice – 22, (2 în străinătate)
Lucrări ştiinţifice reprezentative:
-Reducerea zgomotelor şi vibraţiilor în minerit şi uzinele de preparare.
– Reducerea consumului de energie electrică la staţiile de pompare a apelor de mină, prin utilizarea energiei potenţiale de la orizonturile superioare şi înserierea pompelor de evacuare a apelor reziduale.
– Reducerea numărului staţiilor de pompare şi a cheltuelilor aferente evacuării apelor de mină prin înserierea pompelor de la diferite orizonturi.
– Metode de protecţie antiabrazivă şi anticorosivă a utilajelor şi instalaţiilor de preparare prin utilizarea “cauciucului şi plastduromului”.
– Studii şi realizări în domeniul creşterii indicelui de utilizare a liniilor tehnologice de preparare, prin utilizarea sistemului de reparaţii “preventiv-planificat”
Alte realizări:
– Referent ştiinţific al “Manualul lăcătuşului de mină” publicat de Editura Tehnică din Bucureşti – 1973.
– Referent pentru lucrarea de doctorat “Perforator hidraulic”. Institutul de Învăţământ Superior – Baia Mare.
– Referent la lucrarea de doctorat “Modernizarea înstalaţiilor de extracţie” – Academia Tehnică Petroşani.
– Realizarea la U.P. Săsar a unui stand de încercare a pompelor centrifuge pentru ridicarea “Curbelor caracteristice” de către studenţii I.I.S. în cadrul lucrărilor de laborator.
– Locul I la concursul “Cezar Antoni Parteni” din Craiova în 1997, prin doi studenţi care au prezentat lucrarea ”Cercetarea posibilităţilor de reducere a consumurilor energetice prin optimizarea schemelor de evacuare a apelor de mină”. Concursul a fost organizat de “Societatea pentru optimizarea consumurilor energetice din România – S.O.C.E.R. Lucrarea a fost publicată şi în Nr. 28(2) 1997 a Revistei “S.O.C.E.R.”
– La acelaşi concurs, în anul următor 1998, am obţinut o menţiune cu un student care a prezentat o cercetare în acelaşi domeniu.
– Membru în comisiile de:
-admitere în facultăţi
-de absolvire a facultăţii
-şi ale comisiilor de promovare a cadrelor didactice universitare

Volume publicate
“În slujba reginei…epigrama” Eurotip – 2009 – Baia Mare,136 pag

Opera scrisă şi publicată de:

– Publicaţii străine care mi-au publicat articole
– “Pagini româneşti”, “Observatorul” din Canada
– Publicaţii româneşti care mi-au publicat articole, epigrame, impresii de călătorii poezii articole cu caracter tehnico-economic, satirice culturale şi sportive,etc.
– “Graiul Maramureşului” , “Viaţa Buzăului”, Revistele “Epigrama”, “SPINUL”, “Urzica”, “Ridendo”,”Colac peste pupăză”, “Ag-pe rime” etc.
– Ridendo – culegere de epigrame umoristice – UER 2005
– Epigramişti la …şcoala vieţii – Cluj 2000
– “Săgeţile lui Cupidon” Culegere Elis Râpeanu-2007
– Antologia epigramei româneşti UER 2007
– Pledoarie pentru epigramă – Epigramiştii zodiilor – Gh. Culicovschi – 2007
– Armele lui Cupidon – UER – Culegere V. Lică 2007
– Epigrama zilei

-Culegeri şi antologii la care am colaborat cu epigrame
-“Umorişti din Maramureş”, “Săgeţi ritmate”-volum, “Antologia epigramei româneşti”-UER-2004, “Una Bună”-antologie, “Epigrame cu şi despre femei”-volum, “Epigrame în mimijupă”-antologie pe temă.
Domnul ing. Mircea Micle a produs peste 4000 de epigrame şi catrene din care mai mult de jumătate i-au fost publicate în cărţi şi publicaţii.

Debut în creaţia ştiinţifică-1966
Debut literar 08.09.1976
Alte preocupări
Scrie şi publică poezii, atât aniversare cât şi religioase pentru diferite evenimente sau sărbători, şi face traduceri în poezie. Printre alte traduceri, dânsul a tradus şi Imnul minerilor, original, religios, din limba maghiară în limba română.

Categori - citeste on line: biografie epigramist  | Tags: , ,  | Comments off
April 25th, 2009 | Scriitor:

Unei suspicioase

Pline-i de suspiciune
Soţul i-a promis recent:
Te voi ţine la curent…
De înaltă…tensiune.

Soluţie pentru iarnă

De frigul aspru nu-mi mai pasă .
Că o soluţie doar am:
Să las mereu deschis un geam,
Ca aer cald să-mi intre-n casă.

Pensionarul şi postul

Zi de zi, el, tot posteşte
Şi nicicând nu isprăveşte,
Ajungând, aşa deodată,
Umbra sa, dar micşorată.

Ajutorul pensionarilor

Nu mai sânt lăsaţi să moară
Şi-au primit, întâia oră,
Ajutor, modest, de Paşte,
Gura să nu o mai caşte.

Treptele şi vârsta

Să le urc, e tot mai greu,
Parcă se-nmulţesc mereu.
Prea mulţi ani or fi pe umăr?
Cred că nu mai ştiu să număr.

Guvernanţii

“N-o să mai aveţi nevoi”!
Au promis când i-am votat.
Să specifice-au uitat,
Că în “lumea de apoi”.

Categori - citeste on line: epigramele  | Tags: , ,  | Comments off