Arhiva pentru November 8th, 2009

November 08th, 2009 | Scriitor:

ANIVERSARĂ
ELIS RÂPEANU Bucureşti

Doamna epigramei româneşti, prof. univ. dr. Elis Râpeanu sărbătoreşte în luna august o cifră rotundă de ani din care peste 50 i-a închinat limbii române, literaturii şi culturii. O viaţă de om dăruită frumosului, creaţiei literare sau ştiinţifice. Dovadă sunt cele 20 de volume de autor şi cele 10 realizate în colaborare.
Facem menţiunea volumelor cu refe¬rire la epigramă: Epigrama în literatura română (istorie, critică, teorie literară) – 2001; Epigrame – Epigrammes -bilingvă – 2006; Râsu, plânsu – 2007; precum şi cele de antologii Inginerii în familia epigramiştilor – 2001; Fumuri (epigrame despre fumat) – 2002; In radarul epigramei – 2005; Epigrama în minijupă – 2006; Săgeţile lui Cupidon -2007; Gânduri în 4 rânduri – 2008; Calul, vinul şi femeia – 2009.
A instituit Concursul Naţional de Epigramă “Mircea Trifu”, ajuns la ediţia a IV-a, a cărui susţinere morală şi materială îi aparţine întrutotul.
Epigramiştii din întreaga ţară, încă din 2001, au beneficiat de-o lucrare teoretică şi practică de-o incontestabilă valoare Epigrama în literatura română care este “biblia” noastră în domeniu, iar mişcarea epigramatică din ţară s-a orientat după perceptele ştiinţifice ale autoarei.
Doamna Elis Râpeanu s-a întâlnit de mai multe ori cu epigramiştii din Maramureş, fie la festivalurile naţionale, dar mai ales la cele din Vişeu, precum şi întâlnirea din acest an de la Baia Mare, prilejuită de lansarea unei cărţi. Momente de mare satisfacţie pentru noi prin schimbul de opinii, lectura unor epigrame sau pur şi simplu, farmecul epigramistei.
Epigramista de certă valoare s-a impus în rândul confraţilor prin creaţii antologice.

Riscul epigramistului
Epigramistul chiar de-ar fi Cu harul cât un vîrf de ţeapă, De sapă-n fiecare zi, Ajunge într-o zi la apă.

Femeia în actualitate
Femeia are drept de vot In Parlament şi peste tot Şi mulţi din deputaţi ar vrea Să fie-n Cameră cu ea.

La această aniversare, epigramiştii Clubului “Spinul” din Baia Mare Vă urează multă sănătate şi împlinirea tuturor aspiraţiilor literare.

LA MULŢI ANI, DOAMNĂ ELIS!

Categori - citeste on line: revista spinul  | Comments off
November 08th, 2009 | Scriitor:

MARIAN POPESCU
CLUJ NAPOCA

Ambiţie

Vrând să-şi rostuiască viaţa
Că-l apuca dimineaţa
In acelaşi bar de noapte,
Trece-n cel de zi… la şapte!

Babilon

Stânga-centru, Dreapta-centru,
Tot partide-n perimetru
Şi-o să-apară, eu vă jur,
Un partid Stânga-mprejur!

Condiţia înţelepciunii

Intre viaţă – sănătate,
Eu am pus egalitate.
Stă-n puterea tuturor
Să n-o cerem… zeilor!

Deshumare

Şmecher mare, mincinos,
Cum nimica nu îi scapă,
L-am găsit cu faţa-n jos –
Semn că s-a-nvârtit şi-n groapă.

Fiul

De la dânşii moşteneşte
Toate bolile, fireşte!
Caută-mpotriva firii,
Leacuri… contra moştenirii.

Golgota politică

Nu ştiu cine-i vinovat
Că din clasa muncitoare,
Din votare în votare,
Am ajuns… electorat!

Laică

Intr-o lume-atât de vastă
Mai sunt multe stricăciuni;
Ca să scapi de o năpastă
Nu sta numa’-n rugăciuni.

Liderul

Sculat din jilţul său călduţ
Le zise: „Oameni buni!
Când adevăru-i gol-goluţ,
Umpleţi-l cu… minciuni!”

Părinţilor

Credinţa voastră e ne-nfrântă,
Dojana este omenească!
Dar dintr-un drac şi dintr-o sfântă
Aţi vrut un înger să se nască?

(Din voi. „ Gânduri ascunse ” – 2009)

Categori - citeste on line: revista spinul  | Comments off
November 08th, 2009 | Scriitor:

MEMORIA TIMPULUI

CONSTANTIN NICOLA
1885-1958
Lui Mihai Eminescu

A dus viaţă grea, de câine,
Murind într-un spital, sărac;
Pe urma lui, flămând de pâine,
Au editorii… cozonac!

Unui adevărat creştin

El trăi un veac deplin
De-o biserică aproape,
Iar în ea, ca bun creştin,
A intrat… când să-l îngroape!

SORIN PAVEL
1933-1977

Infumurare

Din pricini infinit diverse,
Dar iluzorii tot pe-atât,
E-atât de plin de sine-ncât,
Nu m-ar mira să se reverse.

Misticism

Deşi încet în ale minţii,
A promovat cu bine anii.
Că maică-sa-mplora toţi sfinţii,
Iar taică-său jertfea curcanii.

ION NIJLOVEANU
1913-1992

Unui tânăr fumător

De-ai fuma chiar viaţa toată,
Mult şi bine poţi s-o duci,
Făr’ a-mbătrâni vreodată…
Pentru că… nu mai apuci.

ION NICULESCU-CHIC
1879-1934

Unei doamne (Mişcarea feministă)

Mişcarea ce o faceţi, doamnă,
S-o înţeleg mă tot trudesc:
Sclaviei voastre suverane
Ce drepturi oare-i mai lipsesc?…

Prometeul modern

E răbdător…, răbdarea lui
Ca viaţa-i, e o dramă,
Un Prometeu cu şapte piei…
Pe-un biet trup de aramă.

CINCINAT PAVELESCU
1872-1934

Pe soclul unui far stins

O, far înalt, obscur, sinistru!
Eu undeva te-am mai văzut…
Grozav te-asemeni c-un ministru
Ce-a licărit şi a căzut!

Unui poet talentat, dar foarte pletos

Găsesc că prea se-ngâmfă el
Cu păru-i arhiabundent:
Alecsandri era mai chel
Şi… parc-avea mai mult talent!

Categori - citeste on line: revista spinul  | Comments off