Arhiva pentru Categoria » biografie epigramist «

April 25th, 2009 | Scriitor:

IOAN ŞIMAN
PREŞEDINTELE ŞI PĂRINTELE
CENACLULUI EPIGRAMISTIC “SPINUL” . BAIA MARE

Născut în Sighetu Marmaţiei în 11 aprilie 1932- Maramureş
Studii liceale şi Şcoala Pedagogică –Sighetu Marmaţiei
Facultatea de Matematică, Universitatea “Babeş–Bolyai” din Cluj– Napoca
Învăţător în Rona de Jos
Profesor de matematică în : CĂLINEŞTI, BERBEŞTI, VAD şi DUMBRĂVIŢA, judeţul Maramureş, unde o perioadă de 15 ani a fost directorul acestei şcoli
Debut în volum, poezie 1995
VOLUME
PRIN ANOTIMPURI-Baia Mare Ed. Gutinul – 1995 – 128 pag.
ALTARUL GÂNDURILOR –(sonete) Ed. Cybela-Baia Mare 1996 pag.-127
PIAŢA DE… CATRENE Ed. Umbria- Baia Mare- 1997 pag. 128
ILUZIA DESCĂTUŞĂRII(sonete)Ed. Ariadna – Baia Mare 1998 pag. 128
SPINUL ÎNFLORIT (Ritm şi rimă) Ed. Helvetica- Baia Mare 1999 pag.128
RISIPA DE CREPUSCUL(sonete) Ed.I.S.O.-Baia Mare 2000 pag. 128
UN JOC DE-A FI (versuri) Ed. I.S.O.- Baia Mare 2001 pag. 128
ÎN CREUZETUL TIMPULUI (versuri) Ed Cybela–Baia Mare 2003 pag 128.
DESCÂNTEC DE …RĂSPĂR(epigrame şi alte catrene)Ed. Gutinul –Baia Mare
PRIERUL UZURPAT (versuri) Ed. Gutinul-Baia Mare- 2004 pag. 128
ÎNVÂRTITA CU…VORBE(epigrame) Ed. Risoprint-Cluj-Napoca2005 pag. 128
CRÂMPEIE DE…OGLINDĂ POZNAŞĂ – Epigrame-Ed.Maria Montessori -2007
PICĂTURI PENTRU…FARMECUL COTIDIAN-Epigrame-Ed.Eurotip-2008
TIMPUL – ZEU NEBUN-Rondeluri- Ed, Eurotip – 2009
EPIGRAMA ZILEI (culegere de epigrame)Ed.Cybela-Baia Mare-2000 pag 128
SĂGEŢI RITMATE (culegere de epigrame)Ed. Biblioteca.”Petre Dulfu”Baia Mare
Primul sonet publicat În Graiul Maramureşului 1996
Gând de început
Mai vrei alţi paşi, să-ţi cauţi vis profund
Sub zori cum nu-s, aprinşi de-un foc merinde:
Plăcerea-ţi pământească se întinde
Cât vis şi umbre se întrepătrund.
Zâmbeşte Luna când te prinde nud…
Cu alte-arpegii – nouă-închipuire
Şi dincolo de tine să respire
Iar “tu” întreg, scăpat de vrăji, aud.
Mai cânţi că rostu vieţii se dispută?
Mai cauţi absolutul pe-orice rută?

În tine Universul s-a deschis.
Cu absolutul ce-ţi va aparţine
Găseşti că visu-i viaţă. Nu ţi-e bine?
Nu te grăbi să te trezeşti din vis.
Primul rondel a fost publicat în acelaşi ziar în 1998

Rondelul politicii
Politica – o comedie
În piaţă, parlament, acasă.
E pentru unii pâine-aleasă,
De nu e moarte timpurie.
Cum grija de ciolan apasă
Şi până bine o să-i fie,
Să aibă omul comedie
În piaţă, parlament, acasă.
Cu pro şi contra – ce beţie!
Devine lumea belicoasă.
Minciuna tot cu bani se lasă.
Cu multe ştie să te-mbie
Politica, o comedie!

Una dintre poeziile patriotice solicitată de revista
PRO UNIONE

Lucaciu către enoriaşi
Destul ! de mai răbdăm ocară
Îmi crapă inima-de-amară !
5
Că de atâtea ori se-ntind
Tempeste din sălbatic jind,
Ce în convulsii înnoite,
Mai vor Carpaţii sub copite.
Cu grai şi crez sfinţit-am glia
Din care şi-au hrănit trufia
Dureri parşive ce lovesc
De moarte-n tot ce-I românesc.
Destul am fost în ţara noastră
Huliţi. Că spiţa ni-e măiastră !
Destul! De groaza peste zare
Mi-e sufletul în disperare!
Vă scuturaţi de ori ce jug,
De duh supus cu vicleşug!
Suflarea noastră pentru viaţă,
Din rădăcini, se vrea măreaţă.
Mihai Viteazul a pohtit
Să fim neam demn, de neclintit,
S-avem – cerea-n loc răbdare –
Virtutea de Unire Mare…
Mai poţi răbda cumplita fiară?!
Destul! Destul, iubită ţară!
Prima epigramă publicată în revista EPIGRAMA Nr19-22, 2002

Categori - citeste on line: biografie epigramist  | Tags: , ,  | Comments off
April 25th, 2009 | Scriitor:

Pseudonim Mihai Baicu – Capul
Născut în 08.11.1944 în
Localitatea Dragomireşti, Maramureş
Profesor de educaţie fizică şi sport la Şcoala I-VIII Dragomireşti 1962-1977
Clubul Tineretului Baia Mare 1977-1981
Clubul Elevilor Baia Mare desfăşoară o activitate de doi ani
Şcoala general cu clasele I-VIII Nr. !8 Baia Mare
Grupul Şcolar Auto Baia Sprie din 1990
Se implică major în constituirea claselor sportive de la Grupul Şcolar Auto
Baia Sprie
A infiinţat în 2002 “Fundaţia Creatorilor Şi interpreţilor de Satiră şi Umor”
(FcÎSU) – Baia Sprie, desfăşurând activităţi de profil
Membru al Clubului epigramistic “Spinul” din Baia Mare din 2004
Membru al Uniunii Epigramiştilor din România

VĂZUT-AI OARE

E clar amice de ce-ţi zic
“Hai că eşi bun”. Văzuta-ai oare
Să recunoască un nimic,
Cum e fără de valoare?

PSEUDOSIMŢUL REALITĂŢII

Ferm convins că minte are,
Se credea în mare rol.
Şi-atunci nu e de mirare
Că tâmpitul cade-n gol.

NOI PRINCIPII DE PROMOVARE
Ca să-i dea un mare rol,
Nu-i deloc o întâmplare
Că-ş alege un cap gol.
E mai bun că minte n-are!
GAFA

Ori îs buni, ori ţopârlani
O fac. Însă ceea ce mă doare
‘i că la noi e-n plină floare
De vreo optsprezece ani.
ELECTORALĂ

Doamne ce tristă privire
Şi ce dură amăgire.
Astăzi schimbări ne propune,
Geaba. Voturi n-o să mai adune.

Categori - citeste on line: biografie epigramist  | Comments off
April 25th, 2009 | Scriitor:

BUD NISTOR
Locul naşterii Dăneştii Chioarului-Maramureş
Data 20 martie 1934 în familia lui IOAN şi a Rozaliei, “Mamă Eroină”, care au avut o familie cu 11 copii.
Studii: Şcoala primară în Lucăceşti în limba maghiară o termină în 1944, continuă studiile liceale în Baia Mare la Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”., perioadă în care se afirmă şi în sport. Locul III la Campionatele republicane de gimnastică iar ca student un loc II pe ţară, tot la gimnastică.
Institutul de Silvicultură din Câmpulung Moldovenesc în 1952, şi absolvă Facultatea de Silvicultură. Se înscrie la Institutul politehnic Braşov în 1957 devenind Inginer silvic. Tot cu această ocazie a satisfăcut serviciul militar, fiind trecut în rezervă ca locotenent.
Primul loc de muncă ca inginer stagiar la Ocolul Silvic Cehul Silvaniei, ocupând funcţii până la inginer şef în 1961. În urma meritelor personale este transferat la Centrala Direcţiei Regionale a economiei Forestiere Maramureş pentru 25 de ani, ocupând de mai multe ori posturi de şef de serviciu, apoi şef, de birou la Inspecţia de vânătoare şi pescuit până în 1975 când la cerere se transferă în ca inginer principal la biroul de împăduriri, ce are loc la Bucureşti, corectarea torenţilor, investiţii şi mecanizări. În 1982 devine şeful acestui birou. În urma concursului din 1987, devineŞeful Ocolului Silvic Baia Mare de unde în 1996 se pensionează.
Perfecţionări profesionale:
Cursuri de perfecţionare pe profil în anii: 1963, 1965, 1967, 1971 la “CASA SILVICULTORULUI” din Azuga.
Cursuri de perfecţionare şi pregătirea cadrelor din economie şi administaţia de stat în materie de Marketing şi comerţ exterior.-1974
Specializări silvice la “CENTRUL DE PERFECŢIONAREA CADRELOR”- la Buşteni-Prahova în anii 1978 şi 1980
Cursuri post-universitare- Braşov – 1986
În perioada 1968 – 1996 face mai multe deplasări în străinătate, cu caracter turistic dar şi de documentare şi schimburi de experienţă în următoarele ţări: Iugoslavia-1968, în Cehoslovacia – 1969-Brno, Expoziţia Mondială de vânătoare Ungaria – 1971, Expoziţiile Mondiale de vânătoare – Bulgaria 1972, Ucraina, Lituania, Moscova –1981, pentru documentare la Gyor, Sopron în 22-27 noiembrie1994 şi în Franţa la Nancy în 8-18 iunie 1996. Perfecţionări
Realizări profesionale : La ocolul Silvic Cehul Silvaniei a renunţat la arboretele slab productive şi a impus plantarea şi cultivarea numai a speciilor voloroase economic şi rezistent la boli şi dăunători.
Pentru prima dată a înnobilat făgetele pure cu specii de răşinoase în Ocolul Cehul Silvaniei
A indentificat singurul arboret de stejar roşu american care vegeta în Maramureş (Quercus borealis Michx) şi a reuşit ca prin demersurile făcute să fie transformat în rezervaţie de seminţe.Valoarea acestuia este inestimabilă datorită faptului că este repede crescător şi foarte rezistent la boli şi dăunători.
A indentificat o nouă specie de castan comestibil pe care am descris-o în “Revista pădurilor” Nr.-5/1965, Bucureşti pag. 245-252.
În anul următor la concursul “Pepiniere silvice de calitate” a obţinut locul II pe ţară cu pepiniera Ocolului Silvic Ulmeni.
În cadrul direcţiei Regionale a Economieo Forestiere 1961-1981
-Organizarea pe baze ştiinţifice a celor 104 pepiniere
-Proiectarea şi construirea de obiective specifice:cantoane, păstrăvării, amenajări şi construcţii vânătoreşti şi piscicole, centre moderne şi bine utilate de preluarea fructelor de pădure.
-A participat cu soluţii tehnice, la punerea în valoare a terenurilor degradate.
-A întocmit peste 30 de studii diferite cu aplicabilitate imediată în producţie.
-A întocmit peste 50 de referate care au fost susţinute la diferite simpozioane pe plan naţional şi internaţional.
În calitate de Şef al Ocolului Silvic Baia Mare !987-1996
-A gospodărit cu chibzuinţă, şi ecologic totodată, protejând întregul areal de 21.676 ha de pădure aparţinătoare Ocolului Silvic Baia Mare
-A cordonat, ecologizat şi regenerat pădurea, prin împădurirea terenurilor degradate pe halde de steril şi alte tipuri de suprafeţe degradate pe care le-a redat pădurii.
-În baza unui vast studiu din anul 1988, pentru prima oră în ţară se trece la stabilirea echilibrului ecologic în pădurile băimărene grav afectate de poluarea industrială. Aceste realizări au avut mare ecou nu numai în România dar şi în Franţa, în Ungaria etc.
– În 1989 a dat în exploatare Păstrăvăria Pistruia cu o capacitate de 14 tone păstrăv.
-De pe cele 3,8 ha de pepiniere amenajate, s-au produs şi livrat puieţi ornamentali în ţară şi la export.
– În această perioadă a construit Cantoane silvice, puncte de control şi pază, dar şi amenajări vânătoreşti şi piscicole(Valea Borcutului, Pistruia, Valea Neagră, Vâlcele).
-A combătut starea infracţională de după 1989, reuşind să reducă semnficativ starea contravenţională şi infracţională în păduri.
Realizări şi contribuţii în plan ştiinţific.
-Participarea la toate sipozioanele din ţară şi de peste hotare care au avut tematică silvică, la sesiunile de referate şi comunicări în domeniu, întocmind peste 80 de studii tehnico-economice aplicabile în producţie, materiale care sunt cuprinse în broşura Un ram de împliniri editată de autor, cu ocazia pensionării sale în 1996 .
-Este primul inginer silvic care şi-a tipărit conferinţele şi le-a distribuit în ţară.
Activităţi desfăşurate pe tărîm obştesc.
-Această activitate este foarte bine ilustrată prin alegerea Domnului ing. Bud Nistor în circa 34 de organisme,comisii, asociaţii, consilii, organizaţii şi comandamente la nivel local, regional şi naţional.
-În afară de activitatea de bază, sivicultor, pe o perioadă de 10 ani s-a ocupat şi de sectorul învăţământ din cadrul regionalei. Astfel a fost lector la cursurile de calificare ale pădurarilor din Judeţele Maramureş, Bihor şi Satu Mare, cursuri care se ţineau la Grupul Şcolar Forestier din Sighetu Marmaţiei (1972-1979)
A desfăşurat o prodigioasă activitate ca:
– -Preşedintele Sindicatului la Ocolul Cehu Silvaniei (1957-1961)
– – Preşedintele societăţii de Cruce Roşie în cadrul Inspectiratului Silvic Maramureş(1972-1978)
– – Comandant al gărzilor patriotice la aceiaşi unitate economică(1987).
– Secretarul comisiei de informare şi documentare tehnică la Direcţia Regională a Ec. Forestiere Maramureş(1965-1980).
– Membru în Comisia Tehnică de avizare a documentaţiilor tehnice în Silvicultură 1971-1982
– Preşedinte în “Comisia inginerilor şi tehnicienilor” din cadrul Inspectoratului Silvic Judeţean Maramureş.1978-1982
– Secretar în “Comisia de cercetare ştiinţifică” a Inspectoratului Silvic Maramureş.1975-1982
– Responsabilul secţiei de “Invenţii şi inovaţii” la Inspectoratul Silvic Baia Mare 1978-1983
– Membru în Consiliul Judeţean pentru îndrumarea şi ocrotirea monumentelor naturii din Maramureş. !965-1982- Membru în “Comandamentul de prevenire a inundaţiilor şi înzăpezirilor” pe regiune, judeţ şi a municipiului Baia Mare 1968-1995
– Membru în “Comisia privind paza şi prevenirea incendiilor” pe regiune, judeţ şi municipiu Baia Mare 1965-1995
– Vicepreşedinte al societăţii “Progresul Silvic” pe judeţul Maramureş 1990-1995
– Membru al “comisiei municipale pentru aplicarea Legii Nr. 1/1991 a “fondului funciar”1991-1996 şi altele.
Activitatea publicistică o începe în 1964
În ziare: “Pentru socialism” Baia Mare. “Graiul Maramureşului” Baia Mare, în “Foaia volantă”, în “Pădurea şi noi”, Enigma, Nord Magazin-Baia Mare, Observator, Banyavideki Faklia (25 art. public), Hora Locală, Răcnetul Carpaţilor, Glasul Maramureşului, Viaţa Buzăului, Informaţia Zilei, Baia Mare

În reviste:Helvetica (30 art.public.), Pro Unione, Nord Literar, Marmaţia, Muncitorul forestier, Pădurea noastră (22 art public.)- Craiova, În Revista Pădurilor şi Documentarea curentă- Bucureşti (15 art, publ.), Epigrama-Bucureşti, Colac peste pupăză –Vişeul de Sus, A.G. -pe rime –Piteşti, SPINUL- Baia Mare, Ţânţarul – Vâlcea.

Creaţia ştiinţifică şi literară VOLUME
-Cultura nucului în fondul forestier al Maramureşului Baia Mare – 1980, 240 pag.
-Pădurea mea de gânduri aforisme Ed. Gutinul –Baia Mare – 1992- 136 pag.
-Crinul cu spini aforisme, Ed. Gutinul – Baia Mare – 1994, 296 pag,
-Crini şi orhidee catrene , Ed. Helvetica Press –Baia Mare – 1996, 183 pag.
-Un ram de împliniri Ed. Helvetica Press – Baia Mare – 1997, 37 pag.
-Şarpele alb epigrame Ed. Helvetica Press – Baia Mare – 1999, 200 pag.
-Silvicultura României în 200 de ani Ed. Ariadna – Baia Mare –2000, 232 pag.
-Ieşirea din Infern-calea mântuirii eseuri şi aforisme Ed. Zestrea Baia Mare 2002 337 pag.
-Personalităţi marcante ale silviculturii româneşti- viaţa şi opera. Ed. Maria Montessori Baia Mare 2003 471 pag.

În volume
-Silvicultura judeţului Maramureş – În “Maramureş pe cordonatele socialismului”, Baia Mare 1969 pag.107-110
-Nuciferele în fondul forestier – Bucureşti Ed. CERES 1971 pag.51-62
-Biologia şi combaterea dăunătorului Ryacionia Buoliana Schiff, la pin. I.C.A.S. Bucureşti 1972 pag. 1-47
-Molia lugerelor de pin, cercetări biologice şi combatere, I. Ceianu, G. Dissercu, I.C.A.S. Bucureşti, 1975, pag. 1-51.
-Entomofauna silvicolă în condiţii de poluare ale bazinului industrial Baia Mare – Marmaţia, anuar- seria Ştiinţe naturale, Baia Mare 1982 pag. 64-73.
-Aspecte privind unele efecte biologice ale poluării din bazinul industrial Baia Mare Probleme de protecţia mediului înconjurător- Baia Mare-1982 pag. 111-118.
-Acţiunea de repopulare a caprei negre în Pietrosul Rodnei. Rezervaţia naturală Pietrosul Rodnei la 50 de ani. Academia Română filiala Cluj-Napoca 1983 pag. 145-153
-Redresarea echilibrului ecologic în ecosistemele forestiere afectate de poluare Protecţia mediului-Protecţia omului Baia Mare 1993 pag. 86-90
-Speranţe împlinite în Pietrosul Mare Să cunoaştem şi să ocrotim rezervaţia Pietrosul Mare din Munţii Rodnei Clubul Ecosport, Societatea Ecologică din Maramureş, 1994 pag. 22-25.
– Autori Maramureşeni: L. temian, O. Marinescu, A.M. Brezovschi, Ed. UMBRIA – 2000 pag.97-98.
– Scriitori din Maramureş – Analize şi interpretări de Ion M. Mihai, Ed. LIMES – Cluj Napoca –2003 Pledoarie fierbinte pentru o viaţă creştină pag. 105-110
– Lecturi sublimate Ion M. Mihai Ed. DACIA – Cluj Napoca 2005 Nistor Bud – O sută de sivicultori într-o carte pag. 232-234

În periodice-reviste Domnul ing. Bud Nistor a publicat un număr de peste 40 de articole silvice şi de protecţia pădurilor, iar în ziarele locale şi centrale 35 de articole legate de ecosisteme forestiere şi protecţia lor. A publicat 10 profile ale unor silvicutori de seamă ai ţării şi unele recenzii pe marginea unor cărţi de specialitate

Recunoaşterea muncii depuse, premii, diplome.
Locul II pe ţară la Pepinierele silvice de calitate-1960
Diploma de merit Pentru cercetarea ştiinţifică -1973
Premiu la concursul “Carţile anului” volumul “Pădurea mea de gânduri”- 1992
“Diploma de excelenţă” pentru volumele “Silvicultura României în 200 de ani” de cătreCon- ducerea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi Conducerea Societăţii”Progresul Silvic”-2004
Despre personalitatea Domnului ing. Nistor Bud, în diferite ocazii oficiale şi în mai multe rânduri, şi-au exprimat părerile Dr. filosofie, prof. Florian Roatiş, prof. Ştefan Bellu, av. Gheorghe Roman, criticul literar prof. ing. Ion M. Mihai, av. Nicoară Mihali, Dr.ing. Valentin Bolea, academician, prof. dr. doc. ing. Victor Giurgiu,
Activitatea epigramistică o începe în anul 1979:
În anul 1999 publică “Şarpele alb” care conţine 200 de pagini, producţia de epigrame din perioada 1979-1999. În 2002 devine membru al Clubului epigramiştilor “Spinul”, membru al Uniunii Epigramiştilor din România-2002 şi membru al Asociaţiei scriitorilor Baia Mare-2002.Între 2002 şi 2007 publică peste 800 de epigrame.
În volum:
“Şarpele alb” Editura Helvetica-Baia Mare-1999
„Panem et circus” Editura Eurotip- Baia Mare-2008
În volume:
“Antologia epigramei româneşti” Ed. PREMIER, Ploieşti –2004
“Săgeţi ritmate” Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu”-Baia Mare-2005
“Epigrame cu şi despre femei” Ed. GRAFIT-Bacău-2006-11-06
“Epigramişti la… şcoala vieţii” Festivalul Naţional “Eterna epigramă”, Ed. PRO-VITA – Cluj Napoca 2006
“Săgeţile lui Cupidon” Culegere alcătuită de Dr.Elis Râpeanu Ed. Făt Frumos-Bucureşti-2007.
“Pledoarie pentru Epigramă”- EPIGRAMIŞTII ZODIILOR – Gheorghe Culicovschi Ed. RIDENDO – Câmpina vol I
“Antologia Epigramei româneşti” Ed. PRO Transilvania-Bucureşti 2007
“Armele lui Cupidon” Culegere de epigrame Ed. Universul Ştiinţific Bucureşti –2007
“Anuarul epigramiştilor români 2005” Gheorghe Culicovschi pag. 24
“Anuarul epigramiştilor români 2007” Gheorghe Culicovschi Ed. RIDENDO Câmpina pag. 14.
“Câte-o poantă de căciulă” Antologie cronologică de epigramă românească şi universală. Ed. Stadi Form, 2007 pag-7
În periodice:
“Pădurea noastră” Craiova-1991
“Graiul Maramureşului” –Baia Mare 2002-2006
“Observator” -Baia Mare 1999
“Glasul Maramureşului”-Baia Mare 2004
“Viaţa Buzăului” Buzău – 2006-
“H(ora) locală” Baia Mare 2003-2006
“Informaţia zilei de Maramureş” Baia Mare-2005
“Făclia” ziar independent de Cluj-2007
În reviste:
“Helvetica” Baia Mare 1998
“EPIGRAMA” Bucureşti 2003-2007
“Revista de satiră şi umor-Vişeul de Sus-2005-2006
“AG-pe rime”-Piteşti 2006-2007
“Spinul” Baia Mare 2006-2007
“Nord literar” Baia Mare –2004
“Ţânţarul” Organ umoristic al Clubului umoriştilor Vâlceni Nr.5 anul VI

INTERVIURI:
La TVR-Bucureşti, TV-Braşov, TV-Cinemar, TV-Canal 7, şi AXA TV care însumează ore întregi de emisie.
Inerviuri în presă: La cotidienele BanyavidekiFaclya Baia Mare, Scînteia-Bucureşti, Graiul Maramureşului-Baia Mare,Glasul Maramureşului Baia Mare,
La Radio România I-A susţinut un set de 12 înterviuri-prelegeri tot cu tematică silvică
Domnul ing. Bud Nistor este secretarul Clubului epigramistic “SPINUL”

Categori - citeste on line: biografie epigramist  | Tags: ,  | Comments off