Arhiva pentru Categoria » biografie epigramist «

April 25th, 2009 | Scriitor:

Născută- 12 IX 1951
Localitatea Tazlău- Neamţ
Studii Liceul cu pregătire tehnică în telefonie şi industrie uşoară .
Starea civilă – Căsătorită. Are trei copii
Debut absolut – 1995
Profesia – Administrator Asociaţia de locatari 334

Colaborări – revista “Râsul lumii”- Deva
-revista Maxim-Club Bucureşti
-revista “Şopârliţa” – Bucureşti
-cotidianul “Graiul Maramureşului”
-Antologia epigramiştilor din România
-Revista Epigrama – revistă a Uniunii epigramiştilor din România

În volume – Săgeţi ritmate (colaborare) Editura Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu”-Baia Mare
– Epigrama zilei – Ed. Gutinul Baia Mare -2000

Premii – Locul III “Zâmbete-n Prier”, locuri III la concursurile Nr.3 şi 4 ale revistei Spinul-Baia Mare

Membru fondator al Clubului Spinul- 2002

Categori - citeste on line: biografie epigramist  | Tags: ,  | Comments off
April 25th, 2009 | Scriitor:

MIRCEA MICLE
Data şi locul naşterii: Baia Mare 17.08.1934
Studii .Institutul de Mine Petroşani –Electromecanică minieră
Serviciul militar TTR-Bacău şi Deva –Sublocotenent (R)
Starea civilă: căsătorit, un băiat stabilit cu familia în Canada
Locuri de muncă:E.M. Herja, Baia Borşa, Baia Sprie, E.M. Săsar, Uzina de preparare Săsar- 36 ani, plus 5 ani la “Universitatea de Nord”. De fapt este prezent în învăţământul tehnic băimărean la toate nivelurile: Şcoală profesională şi tehnică de maiştrii 1958-72 la Gr. Şc. Minier, cadru didactic asociat la Institutul de Subingineri, cadru didactic asociat şi angajat 1991-2004, şef de lucrări la “Universitatea de Nord”-Baia Mare
Cursuri post universitare.: – Pregătirea cadrelor de conducere în problemele cooperării economice internaţionale şi comerţ exterior-Bucureşti – 1983
– Programul de perfecţionare I.R.U.I.- Baia Mare –1989 etc.
Realizări profesionale:
-“Îndrumător lucrări de laborator I”- Ed. Universităţii –1999, colaborare
-“Ghidul absolventului” colaborare Ed. Risoprint-Cluj-Napoca- 2001
– Lucrări ştiinţifice-11, publicate 6
– Brevete de invenţii – 4
– Inovaţii – 29
– Participări la Conferinţe, Sesiuni ştiinţifice – 22, (2 în străinătate)
Lucrări ştiinţifice reprezentative:
-Reducerea zgomotelor şi vibraţiilor în minerit şi uzinele de preparare.
– Reducerea consumului de energie electrică la staţiile de pompare a apelor de mină, prin utilizarea energiei potenţiale de la orizonturile superioare şi înserierea pompelor de evacuare a apelor reziduale.
– Reducerea numărului staţiilor de pompare şi a cheltuelilor aferente evacuării apelor de mină prin înserierea pompelor de la diferite orizonturi.
– Metode de protecţie antiabrazivă şi anticorosivă a utilajelor şi instalaţiilor de preparare prin utilizarea “cauciucului şi plastduromului”.
– Studii şi realizări în domeniul creşterii indicelui de utilizare a liniilor tehnologice de preparare, prin utilizarea sistemului de reparaţii “preventiv-planificat”
Alte realizări:
– Referent ştiinţific al “Manualul lăcătuşului de mină” publicat de Editura Tehnică din Bucureşti – 1973.
– Referent pentru lucrarea de doctorat “Perforator hidraulic”. Institutul de Învăţământ Superior – Baia Mare.
– Referent la lucrarea de doctorat “Modernizarea înstalaţiilor de extracţie” – Academia Tehnică Petroşani.
– Realizarea la U.P. Săsar a unui stand de încercare a pompelor centrifuge pentru ridicarea “Curbelor caracteristice” de către studenţii I.I.S. în cadrul lucrărilor de laborator.
– Locul I la concursul “Cezar Antoni Parteni” din Craiova în 1997, prin doi studenţi care au prezentat lucrarea ”Cercetarea posibilităţilor de reducere a consumurilor energetice prin optimizarea schemelor de evacuare a apelor de mină”. Concursul a fost organizat de “Societatea pentru optimizarea consumurilor energetice din România – S.O.C.E.R. Lucrarea a fost publicată şi în Nr. 28(2) 1997 a Revistei “S.O.C.E.R.”
– La acelaşi concurs, în anul următor 1998, am obţinut o menţiune cu un student care a prezentat o cercetare în acelaşi domeniu.
– Membru în comisiile de:
-admitere în facultăţi
-de absolvire a facultăţii
-şi ale comisiilor de promovare a cadrelor didactice universitare

Volume publicate
“În slujba reginei…epigrama” Eurotip – 2009 – Baia Mare,136 pag

Opera scrisă şi publicată de:

– Publicaţii străine care mi-au publicat articole
– “Pagini româneşti”, “Observatorul” din Canada
– Publicaţii româneşti care mi-au publicat articole, epigrame, impresii de călătorii poezii articole cu caracter tehnico-economic, satirice culturale şi sportive,etc.
– “Graiul Maramureşului” , “Viaţa Buzăului”, Revistele “Epigrama”, “SPINUL”, “Urzica”, “Ridendo”,”Colac peste pupăză”, “Ag-pe rime” etc.
– Ridendo – culegere de epigrame umoristice – UER 2005
– Epigramişti la …şcoala vieţii – Cluj 2000
– “Săgeţile lui Cupidon” Culegere Elis Râpeanu-2007
– Antologia epigramei româneşti UER 2007
– Pledoarie pentru epigramă – Epigramiştii zodiilor – Gh. Culicovschi – 2007
– Armele lui Cupidon – UER – Culegere V. Lică 2007
– Epigrama zilei

-Culegeri şi antologii la care am colaborat cu epigrame
-“Umorişti din Maramureş”, “Săgeţi ritmate”-volum, “Antologia epigramei româneşti”-UER-2004, “Una Bună”-antologie, “Epigrame cu şi despre femei”-volum, “Epigrame în mimijupă”-antologie pe temă.
Domnul ing. Mircea Micle a produs peste 4000 de epigrame şi catrene din care mai mult de jumătate i-au fost publicate în cărţi şi publicaţii.

Debut în creaţia ştiinţifică-1966
Debut literar 08.09.1976
Alte preocupări
Scrie şi publică poezii, atât aniversare cât şi religioase pentru diferite evenimente sau sărbători, şi face traduceri în poezie. Printre alte traduceri, dânsul a tradus şi Imnul minerilor, original, religios, din limba maghiară în limba română.

Categori - citeste on line: biografie epigramist  | Tags: , ,  | Comments off
April 25th, 2009 | Scriitor:

IOAN ADY FÂRTE

Data naşterii – 27.01.1966
Localitatea: Tămaia judeţul Maramureş
Inginer auto- URBIS – Baia Mare
Publică epigrame în ziarul:
– „Graiul Maramureşului”
– „Viaţa Buzăului”
În reviste:
– EPIGRAMA, AG pe rime,
– „SPINUL”,
Volume în colaborare:
– Epigrame înspinate
– Tolba cu spini

Poetul cu o floare are primăvară
Cu o floare ş-o chitară
Cu un vers profund, curat
A avut o primă vară…
Cea de-a doua n-a cedat

Aleluia

E-un slogan spre cele sfinte
(asta ştie subsemnatul)
Face rating la părinte
Şi mişto de necuratul

Cacafonia
Două vorbe succedate
Ce miros când ies din gură.
Brut – c-o virgulă le scoate
Elegant – doar prin cultură

La spital
La spital când mergi c-o plagă
(S-au orcine cu ce are)
Trebuie să-ncepi cu şpagă
De la tipul din parcare.

Categori - citeste on line: biografie epigramist  | Tags: , ,  | Comments off