Tag-Archive for » Ioan Siman «

July 03rd, 2009 | Scriitor:

DE CÂND E, OMUL CRIZE-NŞIRĂ

CRIZA – 2009

Capitalismul, cu vechi teze,
În criză mare a întrat:
Ce bun ar fi, iar, să-l salveze
Un comunism falimentat…

IUBIRILE FEMEII

… Cele nemărturisite,
Şi de nu le ştie cerul,
Cât or fi de risipite,
Până mâine-şi pierd misterul…

LA MÂNDRA OBOSITĂ…
DE ANI
întâi m-a întrebat de gripă,
Apoi o oră mi-a vorbit;
Iar când să-i spun ce-aveam, în pripă,
Mă asculta… c-a adormit.

CONCESIONĂRI

(LA MAREA NEAGRĂ)

Petrol şi gaze, strat bogat,
Le-am tot dorit c-avem virtute:
La Haga, când le-am câştigat,
La Bucureşti erau… vândute.

METAMORFOZE ISTORICE

O fire dacă e docilă
Prin vremi străbate cu noroc:
Din purice s-a dres Movilă,
Iar, astăzi, din buştean un… Boc!

OCHII (FAC ŞI DESFAC)

Frumoşi, de stea, dar şi perfizi…
Păcătuieşti când se impun,
Te mântuieşti când îi închizi…
Măcar pe unul… cel nebun.

MURIBUNDUL ŞI BIROCRAŢIA

Atârnă viaţa de-o ţidulă…
Salvarea ta, să şi-o asume,
De-ajungi la doctor, nu-i destulă
„Trimiterea” în… altă lume.

JAFUL DIN GRĂDINA ŢĂRII

Când a muşcat un măr, rapace,
Pe-Adam l-ai pedepsit urât;
Cu hoţii, Doamne, cum poţi face
De nu le stă nimic în gât?!

GREŞEALA SOMITĂŢII,
DE ÎNVĂŢĂTURĂ

Este-un fapt în ton lumesc,
Ce pe mulţi ne-a zăpăcit:
Nu am voie să greşesc
Până nu ajung… vestit.

Ioan Şiman

Acum, în ţara noastră, se poate vorbi deschis despre cum ai fost închis.

Categori - citeste on line: revista spinul  | Tags: ,  | Comments off
June 19th, 2009 | Scriitor:

PORCUL ŞI MISTREŢUL

Un porc ce nu s-a menţinut stăpân

La teica din ograda părintească,

S-a dus aiurea să-şi găsească

Un smoc de mac, de cânepă sau fân.

„Am fost naintea ta recunoscut!”

I-a grohăit mistreţul din cărare,

Scăpat de vânători cu-o tolbă-n care

A dat de bunătăţi şi-i vesel, c-a băut.

Domesticul, sălbăticiunii-i zice:

„ E fără noimă lumea-n cap, amice,

Când patimile n-au hotar, socot… ”

Mistreţul îi mai grohăie o dată:

„ O lume ce-i din veci-de veci

drogată

Ambrozie vrea, nu şi antidot!”


EPIGRAMA – MĂR CU TÂLC

Grădina raiului mai e ispită,

Adami şi Eve-n tihnă s-au prăsit,

Ca mărul, epigrama-i fruct oprit,

Dar indrăzneţii-şi fac „ afacere

vestită “.

In breasla lor, românii, îşi dedică

Frumoase fructe, după sex şi har,

Şi ies, cu haz, din cadrul bugetar,

Cu gust aparte, prompt la o adică…

La pomul lăudat, ca în zicală,

E loc de traistă nudă sau cu fală

Şi nu se lasă nimeni oţărât.

Da-n toamne multe face-şi loc o

frică:

Ai vrea s-apuci, ca o plăcere mică,

Un măr de Bucureşti… să-ţi stea

în gât!


Nu înseamnă că, dacă te-ai ars încercând să rezolvi o problemă, implicit ai fost şi un

pârlit.

Un cuplu “ideal”

Vulpoiul lâncezeşte,

Consoarta păcăleşte…

Interviu

– Doamnă, soţul dumneavoastră este un mare artist, desigur are şi nişte capricii, ce părere aveţi?

– Despre ce?!

– Despre capriciile lui…

– A… nicio problemă. El cu ale lui, eu cu ale mele.

Ioan Şiman

Categori - citeste on line: revista spinul  | Tags: ,  | Comments off
April 25th, 2009 | Scriitor:

IOAN ŞIMAN
PREŞEDINTELE ŞI PĂRINTELE
CENACLULUI EPIGRAMISTIC “SPINUL” . BAIA MARE

Născut în Sighetu Marmaţiei în 11 aprilie 1932- Maramureş
Studii liceale şi Şcoala Pedagogică –Sighetu Marmaţiei
Facultatea de Matematică, Universitatea “Babeş–Bolyai” din Cluj– Napoca
Învăţător în Rona de Jos
Profesor de matematică în : CĂLINEŞTI, BERBEŞTI, VAD şi DUMBRĂVIŢA, judeţul Maramureş, unde o perioadă de 15 ani a fost directorul acestei şcoli
Debut în volum, poezie 1995
VOLUME
PRIN ANOTIMPURI-Baia Mare Ed. Gutinul – 1995 – 128 pag.
ALTARUL GÂNDURILOR –(sonete) Ed. Cybela-Baia Mare 1996 pag.-127
PIAŢA DE… CATRENE Ed. Umbria- Baia Mare- 1997 pag. 128
ILUZIA DESCĂTUŞĂRII(sonete)Ed. Ariadna – Baia Mare 1998 pag. 128
SPINUL ÎNFLORIT (Ritm şi rimă) Ed. Helvetica- Baia Mare 1999 pag.128
RISIPA DE CREPUSCUL(sonete) Ed.I.S.O.-Baia Mare 2000 pag. 128
UN JOC DE-A FI (versuri) Ed. I.S.O.- Baia Mare 2001 pag. 128
ÎN CREUZETUL TIMPULUI (versuri) Ed Cybela–Baia Mare 2003 pag 128.
DESCÂNTEC DE …RĂSPĂR(epigrame şi alte catrene)Ed. Gutinul –Baia Mare
PRIERUL UZURPAT (versuri) Ed. Gutinul-Baia Mare- 2004 pag. 128
ÎNVÂRTITA CU…VORBE(epigrame) Ed. Risoprint-Cluj-Napoca2005 pag. 128
CRÂMPEIE DE…OGLINDĂ POZNAŞĂ – Epigrame-Ed.Maria Montessori -2007
PICĂTURI PENTRU…FARMECUL COTIDIAN-Epigrame-Ed.Eurotip-2008
TIMPUL – ZEU NEBUN-Rondeluri- Ed, Eurotip – 2009
EPIGRAMA ZILEI (culegere de epigrame)Ed.Cybela-Baia Mare-2000 pag 128
SĂGEŢI RITMATE (culegere de epigrame)Ed. Biblioteca.”Petre Dulfu”Baia Mare
Primul sonet publicat În Graiul Maramureşului 1996
Gând de început
Mai vrei alţi paşi, să-ţi cauţi vis profund
Sub zori cum nu-s, aprinşi de-un foc merinde:
Plăcerea-ţi pământească se întinde
Cât vis şi umbre se întrepătrund.
Zâmbeşte Luna când te prinde nud…
Cu alte-arpegii – nouă-închipuire
Şi dincolo de tine să respire
Iar “tu” întreg, scăpat de vrăji, aud.
Mai cânţi că rostu vieţii se dispută?
Mai cauţi absolutul pe-orice rută?

În tine Universul s-a deschis.
Cu absolutul ce-ţi va aparţine
Găseşti că visu-i viaţă. Nu ţi-e bine?
Nu te grăbi să te trezeşti din vis.
Primul rondel a fost publicat în acelaşi ziar în 1998

Rondelul politicii
Politica – o comedie
În piaţă, parlament, acasă.
E pentru unii pâine-aleasă,
De nu e moarte timpurie.
Cum grija de ciolan apasă
Şi până bine o să-i fie,
Să aibă omul comedie
În piaţă, parlament, acasă.
Cu pro şi contra – ce beţie!
Devine lumea belicoasă.
Minciuna tot cu bani se lasă.
Cu multe ştie să te-mbie
Politica, o comedie!

Una dintre poeziile patriotice solicitată de revista
PRO UNIONE

Lucaciu către enoriaşi
Destul ! de mai răbdăm ocară
Îmi crapă inima-de-amară !
5
Că de atâtea ori se-ntind
Tempeste din sălbatic jind,
Ce în convulsii înnoite,
Mai vor Carpaţii sub copite.
Cu grai şi crez sfinţit-am glia
Din care şi-au hrănit trufia
Dureri parşive ce lovesc
De moarte-n tot ce-I românesc.
Destul am fost în ţara noastră
Huliţi. Că spiţa ni-e măiastră !
Destul! De groaza peste zare
Mi-e sufletul în disperare!
Vă scuturaţi de ori ce jug,
De duh supus cu vicleşug!
Suflarea noastră pentru viaţă,
Din rădăcini, se vrea măreaţă.
Mihai Viteazul a pohtit
Să fim neam demn, de neclintit,
S-avem – cerea-n loc răbdare –
Virtutea de Unire Mare…
Mai poţi răbda cumplita fiară?!
Destul! Destul, iubită ţară!
Prima epigramă publicată în revista EPIGRAMA Nr19-22, 2002

Categori - citeste on line: biografie epigramist  | Tags: , ,  | Comments off