Tag-Archive for » revista spinul «

July 03rd, 2009 | Scriitor:

ZODIAC EPIGRAMISTIC

PENTRU BERBECI:

Toţi epigramiştii-mpung,
Ştiu cuvântul să-l răstoarne,
Însă nu pot să-i ajung
Că mă iau „pe sus”… în coarne.

FEMEIA
Aduce-n jurul tău parfum,
Destinul ţi-l va afecta,
Da-i musai s-o accepţi oricum …
Că-i coasta ta!

Ioan Şiman

SINCERITATEA FEMEII

Intrat la bănuieli
Dau totul la iveală:
Când crezi în ea, te-nşeli,
Iar când nu crezi, te-nşală!

George Petrone

PENTRU TAURI:
Creatori mai furioşi
Ca şi taurii cei grei,
Băgăcioşi şi amoroşi,
Toţi cu rime la femei.

MASOCHISM

înghiţise hapul
Pentru că dorea
Să îşi bată capul
Insă… nu-l avea!

Eugan Deutsch

UNEIA

A fost trimisă-n judecată
Fiindcă norocoasa fată
Găsise-o geantă cu valută
‘Nainte de a fi pierdută.
Eugen Albu

PENTRU GEMENI:

Epigramele-n volume,
Gemene-s, în alte straie;
Unu-i geamăn şi-n (re)nume:
Nicolae Nicolae.

SIRENA

Pe nisip o văd şi-mi creşte
Apetitul cel fierbinte,
Însă jumătatea peşte
Cere banii înainte.

Minai Frunză

REFLECŢIE

Spunea un domn, cândva anume,
Că n-a văzut femeie-n lume
Ca Mona-Lisa-aşa plăcută…
Dar nici ca ea, aşa tăcută…
Nicolae Nicolae

Categori - citeste on line: revista spinul  | Tags: ,  | Comments off
July 03rd, 2009 | Scriitor:

SEMNAL

La Editura PROTRANSILVANIA -Bucureşti – 2009 a apărut volumul de umor LICĂRIRI SPIRITUALE al domnului VALERJAN LICĂ, redactorul şef al Revistei „Epigrama”.
Prin editarea acestei cărţi, în anul în care a împlinit, la 10 aprilie, invidiata vârstă de 80 ani îşi face şi ne face un cadou de o valoare inestimabilă.

Apariţia cărţii pe care o semnalăm, reprezintă un eveniment deosebit de însemnat în viaţa literară, în speţă cea umoristică. Ea cuprinde nu doar licăriri spirituale ci, mai ales străluciri spirituale. Ilustraţia este una deosebită şi inedită, cu fotografii după picturi şi sculpturi celebre ale unor faimoşi artişti plastici, sporind gradul -şi aşa înalt – de culturalitate al ei. Prin conţinut, valoare, ilustraţii, volumul se constituie într-o adevărată Scriptură a epigramei româneşti şi mondiale.
Cele mai multe epigrame sunt antolo¬gice, au ceva aparte şi anume faptul că, deşi poantele sunt imprevizibile, dar cu atât mai surprinzătoare, înţepătoare, ironice, sunt totuşi nesupărătoare, epigramele rămânând unele inteligente şi deosebit de elegante. Este o adevărată plăcere să citeşti asemenea epigrame. Majoritatea epigramelor sunt moraliza¬toare, dar şi poetice, filozofice. Autorul utilizează des şi cu mult succes paradoxul. Remarcabile sunt definiţiile epigramatice, mai ales cele sub formă de distih, care mustesc de spirit şi sunt adevărate bijuterii filigranate. Sclipitor de inteligente şi pline de umor sunt şi poantele „Comentariilor” („Replicilor”).
Redăm spre delectarea cititorilor urmă¬toarele epigrame: Plin de-„nţelepciune’/ Si de „maniere”,/ Şeful îşi impune / Pumnul de vedere. (Şeful); Omu-acesta, din biroul / Cu dulapuri şi dosare/ Preţuieşte-atăta noul… / Că-l încuie în sertare. (Responsabilul cu invenţiile); Pe-ale vieţii lungi trasee / Unii mor pentr-o idee, / Iară alţii,-n alt decor, / N-au idee de ce mor. („Ideatică”); Bărbatul salută / Răbdarea muierii, / Când şade tăcută / La Masa Tăcerii. (Brâncuşiană); Dacă dai cumva cu tunul / Nu găseşti în post niciunul, / Pentru că, în preajma cuştii, / Dorm buştean pe patul puştii. (La o unitate militară); Cântăreţ pe care, cică, / Febra foamei… îl „furnică”! (Greierele); Crai ce-aşteaptă musafire / In hamacul lui de fire! (Păianjenul).
Acest volum demonstrează prezenţa unui spirit viu, efervescent, care sfidează trecerea, uneori nemiloasă, a timpului şi ne arată că autorul este un exemplu de eternitate şi pe pământ
Dorim autorului multă sănătate, viaţă cât mai lungă, întru propăşirea pe mai departe a epigramei româneşti.

Mircea Micle

Categori - citeste on line: revista spinul  | Tags: ,  | Comments off
July 03rd, 2009 | Scriitor:

MEMORIA TIMPULUI

OTILIA MORŢUN
1924-2004

Condiţia femeii

Nu sunt pusă pe război,
Dar de-atâtea generaţii,
Carul vieţii-l tragem noi
Şi din bici pocnesc bărbaţii..

Divorţ

Ea vrea casa (după lege),
El maşina (se-nţelege):
Pentru scumpa lor fetiţă,
S-o găsi o grădiniţă.

JEAN MOSCOPOL 1890-1947
Unor actori abonaţi la dubluri de roluri

În imensul ei tezaur,
Arta are, de când e,
Câte un talent de aur,
Dar şi multe de “double”!

DUMITRU MUNTEANU
1927-1996

Unui zăpăcit

Aceleaşi gafe – vreau să-l scap,
Dar nu e de făcut nimic.
Oricât îşi bagă mintea-n cap,
Rămâne şi pe-afar’ un pic.

Program

Eu anii nu-i adun c-un plan
Şi-acum, la patruzeci şi nouă,
Sunt forţa care, peste-un an,
Va frânge secolul în două!

TUDOR MUŞATESCU
1903-1970

Pentru tinerii epigramişti – Sfat

Lupta-n “epigramă” n-are
Arme noi şi nucleare,
Ci doar arcul de la geţi,
Deci, ucideţi cu săgeţi!

Plus o precizare:
Dacă, după o săgeată,
Nu i-ai jumulit panaşul,
Arcul este fără pată
Şi de vină e arcaşul.

GIUSEPPE NAVARRA
1937-1988

Unui ratat

Când privesc înalta-ţi frunte,
Zic şi eu, pus pe butadă,
Că puteai să fii un munte,
Dacă n-ai fi fost… „grămadă”.

Inscripţie pe mormântul unui şmecher

Aici mi-s eu, gagiu şucar,
Coţcar ceva de n-am cuvinte,
Cel mai a-ntâia miştocar…
Să moară ăla care minte!

Culese de Ioan Şiman.

Categori - citeste on line: revista spinul  | Tags:  | Comments off