Saturday, April 25th, 2009 | Scriitor:

IOAN ŞIMAN
PREŞEDINTELE ŞI PĂRINTELE
CENACLULUI EPIGRAMISTIC “SPINUL” . BAIA MARE

Născut în Sighetu Marmaţiei în 11 aprilie 1932- Maramureş
Studii liceale şi Şcoala Pedagogică –Sighetu Marmaţiei
Facultatea de Matematică, Universitatea “Babeş–Bolyai” din Cluj– Napoca
Învăţător în Rona de Jos
Profesor de matematică în : CĂLINEŞTI, BERBEŞTI, VAD şi DUMBRĂVIŢA, judeţul Maramureş, unde o perioadă de 15 ani a fost directorul acestei şcoli
Debut în volum, poezie 1995
VOLUME
PRIN ANOTIMPURI-Baia Mare Ed. Gutinul – 1995 – 128 pag.
ALTARUL GÂNDURILOR –(sonete) Ed. Cybela-Baia Mare 1996 pag.-127
PIAŢA DE… CATRENE Ed. Umbria- Baia Mare- 1997 pag. 128
ILUZIA DESCĂTUŞĂRII(sonete)Ed. Ariadna – Baia Mare 1998 pag. 128
SPINUL ÎNFLORIT (Ritm şi rimă) Ed. Helvetica- Baia Mare 1999 pag.128
RISIPA DE CREPUSCUL(sonete) Ed.I.S.O.-Baia Mare 2000 pag. 128
UN JOC DE-A FI (versuri) Ed. I.S.O.- Baia Mare 2001 pag. 128
ÎN CREUZETUL TIMPULUI (versuri) Ed Cybela–Baia Mare 2003 pag 128.
DESCÂNTEC DE …RĂSPĂR(epigrame şi alte catrene)Ed. Gutinul –Baia Mare
PRIERUL UZURPAT (versuri) Ed. Gutinul-Baia Mare- 2004 pag. 128
ÎNVÂRTITA CU…VORBE(epigrame) Ed. Risoprint-Cluj-Napoca2005 pag. 128
CRÂMPEIE DE…OGLINDĂ POZNAŞĂ – Epigrame-Ed.Maria Montessori -2007
PICĂTURI PENTRU…FARMECUL COTIDIAN-Epigrame-Ed.Eurotip-2008
TIMPUL – ZEU NEBUN-Rondeluri- Ed, Eurotip – 2009
EPIGRAMA ZILEI (culegere de epigrame)Ed.Cybela-Baia Mare-2000 pag 128
SĂGEŢI RITMATE (culegere de epigrame)Ed. Biblioteca.”Petre Dulfu”Baia Mare
Primul sonet publicat În Graiul Maramureşului 1996
Gând de început
Mai vrei alţi paşi, să-ţi cauţi vis profund
Sub zori cum nu-s, aprinşi de-un foc merinde:
Plăcerea-ţi pământească se întinde
Cât vis şi umbre se întrepătrund.
Zâmbeşte Luna când te prinde nud…
Cu alte-arpegii – nouă-închipuire
Şi dincolo de tine să respire
Iar “tu” întreg, scăpat de vrăji, aud.
Mai cânţi că rostu vieţii se dispută?
Mai cauţi absolutul pe-orice rută?

În tine Universul s-a deschis.
Cu absolutul ce-ţi va aparţine
Găseşti că visu-i viaţă. Nu ţi-e bine?
Nu te grăbi să te trezeşti din vis.
Primul rondel a fost publicat în acelaşi ziar în 1998

Rondelul politicii
Politica – o comedie
În piaţă, parlament, acasă.
E pentru unii pâine-aleasă,
De nu e moarte timpurie.
Cum grija de ciolan apasă
Şi până bine o să-i fie,
Să aibă omul comedie
În piaţă, parlament, acasă.
Cu pro şi contra – ce beţie!
Devine lumea belicoasă.
Minciuna tot cu bani se lasă.
Cu multe ştie să te-mbie
Politica, o comedie!

Una dintre poeziile patriotice solicitată de revista
PRO UNIONE

Lucaciu către enoriaşi
Destul ! de mai răbdăm ocară
Îmi crapă inima-de-amară !
5
Că de atâtea ori se-ntind
Tempeste din sălbatic jind,
Ce în convulsii înnoite,
Mai vor Carpaţii sub copite.
Cu grai şi crez sfinţit-am glia
Din care şi-au hrănit trufia
Dureri parşive ce lovesc
De moarte-n tot ce-I românesc.
Destul am fost în ţara noastră
Huliţi. Că spiţa ni-e măiastră !
Destul! De groaza peste zare
Mi-e sufletul în disperare!
Vă scuturaţi de ori ce jug,
De duh supus cu vicleşug!
Suflarea noastră pentru viaţă,
Din rădăcini, se vrea măreaţă.
Mihai Viteazul a pohtit
Să fim neam demn, de neclintit,
S-avem – cerea-n loc răbdare –
Virtutea de Unire Mare…
Mai poţi răbda cumplita fiară?!
Destul! Destul, iubită ţară!
Prima epigramă publicată în revista EPIGRAMA Nr19-22, 2002

Puteti urmari raspunsurile la acest articol RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.