Tag-Archive for » citeste online romane «

April 27th, 2009 | Scriitor:

Sub această denumire se însumează următoarele :
1-Aparate pentru instalaţii, care intră în componenţa tuturor instalaţiilor electrice. Ele pot fi atât pe tencuială(PT) cât şi sub tencuială(ST), având grade diferite de protecţie funcţie de necesităţile instalaţiei respective. Din această grupă de aparate menţionăm următoarele subgrupe:
-prizele, fişele şi cuplele de tensiune de la 36V-380V, cu şi fără contacte de protecţie bi sau tripolare.
-separatoarele până la 1Kv.
-întrerupătoarele cumpănă şi basculante, comutatoarele.
-butoanele pentru instalaţii.
-întrerupătoarele cu pârghie, pachet sau cu came.
-complete de aparate (prize multiple, prelungitoare cu şi fără întrerupător, etc.)
2-Aparate pentru comanda manuală a motoarelor electrice:
-comutatoare stea-triunghi
-inversoare de sens
-autotransformatoare de pornire
-reostate de pornire
-controlere
3-Aparate pentru comanda automată a motoarelor electrice:
-contactoare şi ruptoare în aer şi comutatoare stea-triunghi automate
4-Aparate de conectare şi protecţie:
-siguranţele
-contactoarele cu relee
-întrerupătoarele automate de CA
-întrerupătoarele automate de CC monopolare
-cofretele antigrizutoase
5-Aparate pentru acţionări şi semnalizări industriale:
-butoane de comandă
-chei de comandă
-micro întrerupătoare
-limitatoare de cursă
-relee de timp
-relee minimale şi maximale
-relee intermediale
-rezistenţe fixe
-ventile electrice
-electromagneţi de acţionare
-lămpi de semnalizare
-hupe şi sonerii de semnalizare
-conectoare şi cleme de şină
-doze de derivaţie

Categori - citeste on line: practica electricianului de intretinere si reparatii  | Tags: ,  | Comments off
April 27th, 2009 | Scriitor:

5-APARATE PENTRU ACŢIONĂRI ŞI SEMNALIZĂRI INDUSTRIALE sunt confecţionate în aşa fel ca să poată funcţiona neîntrerupt, în curent continuu sau alternativ. Au o mare friabilitate permiţând efectuarea a unui număr foarte mare de manevre.
Butoanele de comandă sunt prevăzute cu mai multe grupuri de contacte normal închise NÎ sau normal deschise ND care se colorează diferit. Contactele normal deschise sunt marcate cu numere cu soţ. Butoanele sunt construite pentru a fi montate aparent sau îngropat. Butoanele pentru comenzile de uz general pot fi acţionate prin apăsarea unui buton îngropat, prin acţionarea unui capac de tip ciupercă sau prin rotirea unei chei înspre dreapta. Codul butoanelor ciupercă este 3789 care are patru contacte ND şi patru NI.
Butonul cu lampă poate avea lampa inclusă în buton sesizând funcţionarea sau nefuncţionarea consumatorului respectiv. Butoanele de comandă au clasele de protecţie IP-300, IP-430 şi se pot comanda cu codurile 3772, 3777, 2782. şi 3796, 3797.
În modernizarea acestui sector, pentru înlocuirea întrerupătoarelor DITA se produc sub licenţă italiană automatele USOL şi OROMAX. Tipul usol se fabrică în variantele:100, 250, şi 800A iar OROMAX de 1000-4000A care au gabarite mici. USOL de 250A are 140/175/210 gradul de protecţie IP-00, fabricându-se sub STAS 4480/73. Întrerupătoarele OROMAX au dimensiunile 566/578/456. Se montează în staţiile trafo, şi ca întrerupătoare principale. Cu aceste aparate se execută de regulă manevre de către personalul autorizat. Pe aceste aparate putem avea două contacte ND şi două NI celelalte sunt cu patru contacte ND şi patruNI.

Categori - citeste on line: practica electricianului de intretinere si reparatii  | Tags: ,  | Comments off
April 25th, 2009 | Scriitor:

IOAN ŞIMAN
PREŞEDINTELE ŞI PĂRINTELE
CENACLULUI EPIGRAMISTIC “SPINUL” . BAIA MARE

Născut în Sighetu Marmaţiei în 11 aprilie 1932- Maramureş
Studii liceale şi Şcoala Pedagogică –Sighetu Marmaţiei
Facultatea de Matematică, Universitatea “Babeş–Bolyai” din Cluj– Napoca
Învăţător în Rona de Jos
Profesor de matematică în : CĂLINEŞTI, BERBEŞTI, VAD şi DUMBRĂVIŢA, judeţul Maramureş, unde o perioadă de 15 ani a fost directorul acestei şcoli
Debut în volum, poezie 1995
VOLUME
PRIN ANOTIMPURI-Baia Mare Ed. Gutinul – 1995 – 128 pag.
ALTARUL GÂNDURILOR –(sonete) Ed. Cybela-Baia Mare 1996 pag.-127
PIAŢA DE… CATRENE Ed. Umbria- Baia Mare- 1997 pag. 128
ILUZIA DESCĂTUŞĂRII(sonete)Ed. Ariadna – Baia Mare 1998 pag. 128
SPINUL ÎNFLORIT (Ritm şi rimă) Ed. Helvetica- Baia Mare 1999 pag.128
RISIPA DE CREPUSCUL(sonete) Ed.I.S.O.-Baia Mare 2000 pag. 128
UN JOC DE-A FI (versuri) Ed. I.S.O.- Baia Mare 2001 pag. 128
ÎN CREUZETUL TIMPULUI (versuri) Ed Cybela–Baia Mare 2003 pag 128.
DESCÂNTEC DE …RĂSPĂR(epigrame şi alte catrene)Ed. Gutinul –Baia Mare
PRIERUL UZURPAT (versuri) Ed. Gutinul-Baia Mare- 2004 pag. 128
ÎNVÂRTITA CU…VORBE(epigrame) Ed. Risoprint-Cluj-Napoca2005 pag. 128
CRÂMPEIE DE…OGLINDĂ POZNAŞĂ – Epigrame-Ed.Maria Montessori -2007
PICĂTURI PENTRU…FARMECUL COTIDIAN-Epigrame-Ed.Eurotip-2008
TIMPUL – ZEU NEBUN-Rondeluri- Ed, Eurotip – 2009
EPIGRAMA ZILEI (culegere de epigrame)Ed.Cybela-Baia Mare-2000 pag 128
SĂGEŢI RITMATE (culegere de epigrame)Ed. Biblioteca.”Petre Dulfu”Baia Mare
Primul sonet publicat În Graiul Maramureşului 1996
Gând de început
Mai vrei alţi paşi, să-ţi cauţi vis profund
Sub zori cum nu-s, aprinşi de-un foc merinde:
Plăcerea-ţi pământească se întinde
Cât vis şi umbre se întrepătrund.
Zâmbeşte Luna când te prinde nud…
Cu alte-arpegii – nouă-închipuire
Şi dincolo de tine să respire
Iar “tu” întreg, scăpat de vrăji, aud.
Mai cânţi că rostu vieţii se dispută?
Mai cauţi absolutul pe-orice rută?

În tine Universul s-a deschis.
Cu absolutul ce-ţi va aparţine
Găseşti că visu-i viaţă. Nu ţi-e bine?
Nu te grăbi să te trezeşti din vis.
Primul rondel a fost publicat în acelaşi ziar în 1998

Rondelul politicii
Politica – o comedie
În piaţă, parlament, acasă.
E pentru unii pâine-aleasă,
De nu e moarte timpurie.
Cum grija de ciolan apasă
Şi până bine o să-i fie,
Să aibă omul comedie
În piaţă, parlament, acasă.
Cu pro şi contra – ce beţie!
Devine lumea belicoasă.
Minciuna tot cu bani se lasă.
Cu multe ştie să te-mbie
Politica, o comedie!

Una dintre poeziile patriotice solicitată de revista
PRO UNIONE

Lucaciu către enoriaşi
Destul ! de mai răbdăm ocară
Îmi crapă inima-de-amară !
5
Că de atâtea ori se-ntind
Tempeste din sălbatic jind,
Ce în convulsii înnoite,
Mai vor Carpaţii sub copite.
Cu grai şi crez sfinţit-am glia
Din care şi-au hrănit trufia
Dureri parşive ce lovesc
De moarte-n tot ce-I românesc.
Destul am fost în ţara noastră
Huliţi. Că spiţa ni-e măiastră !
Destul! De groaza peste zare
Mi-e sufletul în disperare!
Vă scuturaţi de ori ce jug,
De duh supus cu vicleşug!
Suflarea noastră pentru viaţă,
Din rădăcini, se vrea măreaţă.
Mihai Viteazul a pohtit
Să fim neam demn, de neclintit,
S-avem – cerea-n loc răbdare –
Virtutea de Unire Mare…
Mai poţi răbda cumplita fiară?!
Destul! Destul, iubită ţară!
Prima epigramă publicată în revista EPIGRAMA Nr19-22, 2002

Categori - citeste on line: biografie epigramist  | Tags: , ,  | Comments off