Arhiva pentru Categoria » referinte critice «

April 17th, 2009 | Scriitor:

GRAIUL Maramureşului
10 ianuarie 2006
Scrieri în serie
Stăruitor în ale scrisului, domnul Toma G. Rocneanu a elaborat un şir de lucrări literare şi tehnice pe care le-a publicat în ultimii 15 ani, în edituri băimărene. Pe cele cu caracter literar şi publicistic le-a reunit, selectiv, sub titlul “Minerii Ardealulu”(Editura Risoprint, Cluj-napoca. 2005), în patru volume masive, acoperind “peste două mii de pagini” în total..Autorul declară că “Am refăcut cele şaptesprezece volume publicate” şi a inclus, în actuala ediţie, “Romanul de sertar” şi paginile de publicistică, având sentimentul că în acest mod “ mi-am plătit datoria” în primul rând faţă de cei care scrie – minerii – şi în al doilea rînd faţă de cititorii cărora li se adresează “Cu dragoste şi preţuire”. Lucrarea se vrea o frescă socială a vieţii şi activităţii minerilor, iar ediţia prezentă o recuperare cvasintegrală a pieselor din atelierul său de lucru. Întâlnirea cu Toma G. Rocneanu şi prezentarea cărţii “Minerii Ardealului” va avea loc joi, 12 ianuarie 2006 ora 13, la biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare.
Augustin Cozmuţa
Redactor şef al Graiul Maramureşului

Categori - citeste on line: referinte critice  | Comments off
April 17th, 2009 | Scriitor:

Clubul epigramiştilor “Spinul” din Baia Mare, puţin cunoscut de colegii catrenului amuzant, iese în lume cu volumul Săgeţi ritmate, culegere de epigrame tipărită de Biblioteca judeţeană “Petre Dulfu” în acest an, volum cordonat de Teodor Ardelean, directorul instituţiei. Ion M: Mihai semnează o prefaţă pertinentă, informându-ne că volumul este o sinteză a activităţii clubului din anii 2002-2004, concluzionând:” la sfârşitul lecturii rămâi într-o stare de euforie generală care îţi induce un optimism şi o satisfacţie sufletească deosebite”. Coperta şi caricaturile sunt semnate de Adrian Lupu, portretele de Zamfir Şomcutean, culegerea fiind realizată de Ioan Şiman, care, într-o notă, subliniază faptul că autorii “aduc mulţumiri Graiului Maramureşului pentru că a publicat în paginile sale o parte din epigramele mai reuşite”. Cei 11 corifei ai speciei sunt:Nistor I. Bud, Mihai Bodnar, Ioan Fârte, Viorica Găinariu, Gabriela Medan, Mircea Micle, Ion M. Mihai, Sorin Radu(Romulus Filip), Toma G. Rocneanu, Gheorghe Roman şi Ioan Şiman.
Să dăm câteva citate, pentru edificarea cititorului acestor rânduri:” Din primii ani de tinereţe,/ Eu fug de cei cu două feţe./ Când vreau să scap de-acest necaz,/ Mă-ncurcă cei fără obraz” (Nistor I. Bud – Fugă zadarnică): “Nu scriu nici o epigramă,/ Nu mai am nimic de spus. / Jurcă nu e nici o dramă, /Vă salut amici, m-am dus.(Mihai Bodnar- Epitaf): “Suntem statornici corifei, / Am constatat chiar cu plăcere/ Că încărcată de idei, /Filozofia-I stă în… bere.”(Ioan Fârte – Unui filozof): “Striga grav în gura mare:/Doctore, mereu mă doare,/Dar durerea cea mai mare/ Vine de la buzunare!”(Viorica Găinariu- Boala săracului): “Scrii, compui, exprimi ceva, / Sub tipar e altceva./ Te trezeşti că a ieşit/ Ceea ce nici n-ai gândit.” (Gabriela Medan – Surpriză auctorială): “Cândva mă-ntâmpina cu flori,/ Acuma dis-de-dimineaţă,/ Mă-ncearcă numai reci fiori,/ Când văd pe geam doar flori de ghiaţă.”(mircea Micle- Primăvara în tranziţie): “Astăzi, oase lui Grivei/ Tot mai greu găseşti, de vrei,/ Fiincă parcă-I prinsă-n clan,/ Toată lumea vrea… ciolan.”(Ioan M. Mihai – Ciolanul): “ Se miră unii în zadar/ de ce scriu eu aşa de rar./ Păi chestiunea este clară:/ O poantă bună-I foarte rară.”(Romulus Filip- Explicaţia epigramistului): “Strigă un ins cu voluptate:/ Am câştigat!( Rămânem muţi.) /deci iar nu s-a făcut dreptate/ În sala paşilor pierduţi”(Toma G. Rocneanu – Dreptate justiţiară):” După o meteahnă veche,/ Dată de la Dumnezeu,/ Îmi pun casca pe-o ureche / Să nu mă aud şi eu.” (Gheorghe Roman – Comentator radio): “Spun prognozele bizare:/ Vânturi dinspre est mai bat…/ Dar la mine-n buzunare, / Bate-un vânt… mult mai uscat.” (Ioan Şiman –Meteorologică): “Nu contează din ce rit / Postul s-a extins uşor / Şi cu el s-a pricopsit * Liberul cugetător.” (Ioan Şiman)- Globalizare)
Ionel Andraşoni

Categori - citeste on line: referinte critice  | Comments off
April 17th, 2009 | Scriitor:

O CULEGERE DE EPIGRAME: “SĂGEŢI RITMATE”
Ultima lansare de carte a “staţiei spaţiale” Biblioteca Judeţeană, din preajma Mărţişorului, a fost una care s-a lăsat cu râs. Adică o antologie de epigrame realizată de Clubul Epigramiştilor Spinul din Baia Mare, club din care fac parte autori de diverse profesii şi vârste, încercându-şi pana în arta satirizării în versuri jucăuşe a unor tare umane, precum au făcut-o în antichitate Virgilius, Seneca ori Marţial. Epigrama nu este un gen literar minor, dar nici unul care să aibă profunzimea “Divinei Comedii”, a lui Hamlet sau “Odei în metru antic”. Ori cum, când e bine făcută, epigrama poate aduce un suflu vioi literaturii de ori ce fel. Poate impulsiona spiritul sau poate trage de mânecă pe cei ridicoli în viaţa socio-culturală, prin şfichiul neiertător sau bonom al ironiei de calitate.
“Epigramistul adevărat trebuie să aibă mai întâi vocaţie, spirit de observaţie, simţul umorului, putere de asociere, de analiză şi sinteză, conciziune, spontaneitate şi nu în ultimul rând îndemânare prozodică, inteligenţă şi un înalt nivel cultural”, spune Ion M. Mihai în prefaţa cărţii “Săgeţi ritmate”, lucrare editată de Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu. Cordonator Teodor Ardelean; culegere realizată de Ioan Şiman-conducătorul Clubului Spinul; coperta şi caricaturile-Marian Lupu; portretele autorilor-Zamfir Şomcutean.

Epigrama-I poezie/ pentru cei ce ştiu s-o scrie” Spuneam unor colegi când se “epigramau” la şedinţele cenacliere să ni să spună când să râdem. Maliţiosul din mine s-a dat bătut de multe ori în faţa reuşitelor. Drept pentru care mi se pare firesc să-I las pe autori să se facă… de râs, selectând câteva texte din antologia vizată. Spre hazul tonic al cititorilor, sperăm!

Nistor I. Bud: născut în 1934, în Dăneştii Chioarului, de meserie inginer silvic.
“Dările tranziţiei”: “Ca să trecem şi noi pragul/ Dările-au crescut ca fagul/ Şi-on ajunge-n Europa/ Ori pe jos, ori duşi de popa”.

Mihai Bodnar: născut în 1944, Dragomireşti. Profesor.
“Docilul”: “Sânt unul care joc şi cânt/ Întocmai după cum se cere/ Partidul care-I la putere…/ (Eu purtătorul de cuvânt)”.

Ioan Fîrte: născut în 1966, Tămaia. Inginer.
“Unui cocoş”: “Fiind bărbaţi invidiem/ Şi nu încape vorbă/ Poziţia lui din harem/ Dar nu şi cea din …ciorbă”.

Viorica Găinariu: născută în 1951, Tazlău, judeţul Neamţ. Funcţionară.
“Boaba săracului”: “Strigă brav în gura mare/ Doctore mereu mă doare/ Dar durerea cea mai mare/ Vine de la…buzunare!”.

Gabriela Medan: născută în 1970, Baia Mare. Profesoară.
“Electorală”: “Banii curg, e miza-n cale/ Totul costă azi parale/ Cheltuieşti să fi ales/ Patru ani pentru cules”.

Mircea Micle: născut în 1934, Baia Mare. Inginer.
“Scriitorul şi trecătorul”: “Ochelarii I-am uitat/ Spune-mi ce e afişat?/ Nu am cum să te servesc/ Nici eu nu ştiu să citesc…”.

Ion M. Mihai: născut în 1927, Bujorul, Teleorman. Inginer.
“Secretara”: “O secretară ideală/ Nu trebuie să aibă şcoală/ Să facă fiţe sau ochiade/ Să ştie numai…cum se cade”.

Sorin Radu (Romulus Filip): născut în 1936, Căuaş, Satu Mare. Profesor.
“Definiţie”: “Epigrama-I poezie/ Pentru cei ce ştiu s-o scrie/ dar la unii, bag de seamă/ Este o cumplită…dramă”.

Toma G. Rocneanu: născut 1943, Rodna Veche, Bistriţa-Năsăud. Maistru miner.
“Împrumutul”: “Când îi dau un ban cuiva/ Faţa-I zburdă de plăcere/ Înapoi de mi l-a da/ Ea se strâmbă de…durere”.

Gheorghe Roman: Născut în 1946, Săsar. Jurnalist.
“Rugăciune” : “Iartă-mă stimat părinte/ Că-ntr-o viaţă mai spăşită/ Am văzut destule “sfinte”/ Să mă bage în ispită”; “Pensionarii”: Dragii mei pensionari/ Când primiţi o indexare/ Puneţi nişte ochelari/ S-o vedeţi ceva mai mare!”.

Ioan Şiman: născut în 1932, Sighetu Marmaţiei. Profesor.
“Înmulţire”: “Munca naşte comentarii/ Rezultatul nu-I frăţesc/ Uniiînmulţesc dolarii/ Alţii numai…senmulţesc”. “Soluţie unică”: “Un păcat original/ Sigur c-a fost necesar/ Fără Eva – ce mai trai!/ – Rămânea Adam în Rai!”. În mod sigur ar fi fost la fel de plicticos cum o epigramă fără final imprevizibil. ION BURNAR

Categori - citeste on line: referinte critice  | Comments off