Monday, April 27th, 2009 | Scriitor:

6-Aparate pentru măsurarea mărimilor fizice din dotarea tablourilor Exceptând ultima grupă de aparate, această clasificare ne-o propun: T. Cănescu: N. Huhulescu şi R. Dordea în cartea “Aparate electrice de joasă tensiune” Bucureşti 1977.Domniile lor propun pentru ultima grupă de aparate un alt curs special cu acestea.
1-Ajungând în această fază şi la acest capitol, dacă vom demonta o priză, pe care este mentionat la ce amperaj putem s-o solicităm, vom căuta ca să existe suprafeţele de contact necesare amperajului respectiv. Cele două piese ce sunt în contact trebuie să realizeze contactul suprafeţelor necesare amperajului prescris. Dacă acele suprafeţe sunt imperfecte, sau insuficiente, aparatul respectiv se transformă într-o potenţială sursă de incendiu.. Dacă frunzărim puţin tabelele pentru sarcinile de transport ale energiei, observăm că densitatea de transport a energiei este de 2,8A/mm2. Deci să ne limităm la acest gen de încărcare a aparatelor şi să urmărim dacă avem suprafeţele necesare pentru contacte şi să nu depăşim watajul pentru care sunt standardizate. Materialele care se încarcă electrostatic nu se vor folosi în curent continuu când vom executa lucrări de reparaţii.
Reparaţiile propriu zise la aparatele din prima grupă, după ce am stabilit ce mărime trebuie să aibe suprafeţelor de contact, când funcţionează, se pot efectua: înlocuirea contactelor dacă mai sunt bune după un scurt circuit sau o flamă, se vor curăţa cu alcool tehnic, deoarece se ştie că fumul, funinginea, este carbon, element ce conduce curentul. Unele fişe şi prize au contact de protecţie, dar cum acesta nu respectă normele în vigoare unde ne trebuie pământare o vom executa-o aşa cum este stipulat şi în această carte în primele capitole.Am precizat acest lucru deoarece creşte puterea instalată în fiecare apartament de aceia trebuie revizuită şi instalaţia electrică care va trebui să corespundă necesităţilor noastre de consum actuale.Ori ce reparaţii executăm ele se execută cu scoaterea de sub tensiune, lucru ce trebuie să ne intre în reflex.Tot în această grupă se află şi întrerupătoarele pachet PACO fabricate în gamele de 10, 16, 25, 40 şi 63A a căror contacte se închid sau deschid în nişte teci, prin rotire cu sacadare.Aceste aparate se înlocuiesc cu tipurile mai performante: C16, C25, C40 şi C63 cu codul 9785-9788 care pot fi cuplate pe faţa tablourilor, contactele exterioare fiindu-le protejate de o carcasă de bachelită sau aluminiu.Ele sunt întrebuinţate în înstalaţiile electrice, în cele de automatizare, dar şi la comanda directă de pornite a motoarelor electrice.

Puteti urmari raspunsurile la acest articol RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.