Saturday, April 25th, 2009 | Scriitor:

E toamnă iar…
Baia Mare 23 septembrie 2004

Revenirea la o nouă şedinţă a Cenaclului Epigramiştilor „Spinul” din Baia Mare, care a fost aşteptată cu emoţie şi nerăbdare, nu numai că am „mai împins” vremea cu câteva zile, după ce şi-a reluat lucrările Cenaclul Scriitorilor din Baia Mare, dar mai ales pentru a ne revedea, a ne bucura de prieteneştile noastre întâlniri, cât şi mai ales, de-a afla cum şi-a petrecut fiecare răstimpul în care nu ne-am văzut până acuma.
Desigur că revederea era principalul interes, dar şi revenirea Domnului Micle Mircea care a poposit pe meleagurile frunzelor de arţar, din imensa şi frumoasa ţară Canada, ţară egală cu Europa ca suprafaţă, dar având o populaţie cu doar câteva milioane mai mult ca România, faţă de cea de peste o jumătate de miliard a Europei. Şi îl vom parafraza cu această ocazie şi pe Ducu Bertzi care se exprimă într-un cântec, referitor la Oceanul Atlantic, „am trecut o ţâră balta”. În Canada în această vară a fost inaugurată o piaţă cu denumirea de „România” prilej cu care a fost invitat şi Preşedintele României, Ion Iliescu, căruia nişte foşti compatrioţi i-au făcut gesturi de antipatie aruncând înspre dânsul cîteva suluri de hârtii când se desfăşurau manifestările în Piaţa România din Canada, unde de acum străjuieşte ce-a mai zdrenţăroasă execuţie a unei statui a poetului Eminescu. Au fost invitaţi şi alţi români la feluritele manifestări care au avut loc la concertul dat de Ducu Bertzi, Florian Pitiş, cu trupa lor, Familia Rednic şi alţi purtători ai flamurii culturale a românilor. Printre aceşti ambasadori, de această dată s-a aflat şi colegul nostru de cenaclu, ing. Micle Mircea, care vizitându-şi fiul ce s-a stabilit în Ţara Arţarilor, a publicat la trei ziare, câte zece epigrame ale Domniei sale, prilej de mândrie şi a noastră că…vorba aia mai aud şi alţii despre noi.
De la bun început doresc să menţionez că a fost cea mai populată şedinţă a cenaclului de la înfiinţare. Ar fi participat şi Domnii Paul Antoniu şi poate Chiar şi Domnul Roman dacă iminenta pregătirilor pentru „Sărbătoarea Castanelor” n-ar fi fost în toi, situaţie în care cei doi au fost suprasolicitaţi cu pregătirile.( Domnul Paul Antoniu a avut un concert cu formaţia corală „Armonia” din Cluj iar Roman cu ziarul care-i mănâncă timpul şi sănătatea.)
Dar să vedem cine a fost prezent. Începem cu Preşedintele de Cenaclu prof. Şiman Ioan, ing. Bud Nistor, ing. Micle Mircea cu doamna Micle, Doamna Viorica Găinariu, Doamna prof. doctorand Gabi Medan, domnul ing. Ion M. Mihai, Domnul ing. şef URBIS Fârtea Ion, Domnul prof. Bodnar Mihai (Baicu Capul) împreună cu soţia, Domnul prof. Filip Romulus şi subsemnatul Toma G.Rocneanu. De menţionat punctualitatea cu care s-au prezentat cenaclieri la şedinţă. Şi am zis şedinţă deoarece a început ca o veritabilă şedinţă cu probleme organizatorice şi de comunicări de sarcini. Care au constat în : lecturarea corespondenţei venită de la „centru” de către domnul Şiman privitoare la eventualele greşeli posibil a fi fost scăpate în volumul ANTOLOGIA EPIGRAMEI . Parte din aceste materiale au fost citite şi de proaspătul Excelenţiat, domnul ing. Nistor Bud. O altă temă de dezbatere a fost schimbarea orei şi a zilelor în care urmează să se întrunească în viitor clubul. Funcţie de orarul fiecăruia, de posibilităţi de participare, de gradul de ocupare a zilelor de peste săptămână, activităţile colaterale ale societăţii, meciuri, simpozioane, cenaclul scriitorilor din oraş, lansări de cărţi, şi de ce nu chiar ocupabilitatea spaţiului destinat desfăşurării acestor lucrări ale Cenaclului Umoriştilor, într-o dezbatere profund democratică….toate au rămas exact cum au fost. Adică prima ziuă de marţi după întâi şi după 15. În schimb am coborât puţin la oră. Ne vom reîntâlnii la orele 16.
S-a mai constatat că nu toată lumea a trimis datele personale la Bucureşti pentru viitoarea
antologie.O altă durere, este slaba participare cu materiale la revista EPIGRAMA, cu toate că în ţară suntem clasificaţi pe locul 7 mai sunt multe lucruri de îmbunătăţit la epigramele pe care le trimitem spre publicare. Se precizează aici, că nu este vorba de epigramele trimise de Şiman, Bud, Micle, Medan, Filip, nici Găinariu. Sper că nu i-am scris pe toţi că atunci…Totuşi se insistă ca să nu se uite, mai ales împunerea de originalitate a temelor, şi dacă se poate aceste teme să coincidă cât mai puţin posibil cu altele, pentru a nu putea fi dublate de altele scrise în alt colţ de ţară sau din Bucureşti, deoarece s-a constatat că de regulă au prioritate la publicare …celelalte, nu ale noastre, ca să nu spunem că mai sunt redactori şi epigramişti care-şi însuşesc uneori producţiile altora.
Se dau relaţii tehnice despre cum va arăta viitoarea ANTOLOGIE a noastră, cât şi modul ei de execuţie şi redactare. Aici Domnul Şiman, spre lauda domniei sale, s-a obligat să reverifice fiecare epigramă din punct de vedere al prozodiei. V-a face acest lucru, la Staţiunea unde va pleca la băi, iar doamna Medan, v-a face acest lucru din punct de vedere lingvistic, dar şi o redactare primară a întregului material. Redactorul de carte va fi Domnul Filip Romulus. În aceste condiţii s-ar putea ca această lucrare să fie gata chiar în acest an, deoarece Domnul Director al Bibliotecii Judeţene, Teodor Ardelean, a promis că domnia sa se va ocupa personal de tipărirea ei.
Domnul ing. Nistor Bud redactorul Cronicii Activităţii Cenaclului în anul precedent, ne spicuieşte câteva dintre punctele sintetice mai importante, care au fost realizate, dar şi planul de activităţi pe anul în curs, an care dacă bine am înţeles are un număr de 18 activităţi cenacliere.
Temele şedinţei următoare sunt: Sărbătorile de iarnă şi Toamnă electorală, epigrame care vor fi trimise până pe 15 octombrie la revistă pentru publicare.

Puteti urmari raspunsurile la acest articol RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.