Friday, April 24th, 2009 | Scriitor:

Motto:
În grădina omului modest, în loc de ierburi, cresc orhidee.
Un gând profund din straturile interioare ale sufletului nostru ne îndeamnă să aducem un omagiu celui care prin pasiunea vieţii sale a reuşit să lase urme indelebile în literatura din nordul ţării.
Acum 80 de ani a venit pe lume în comuna Bujoru din Judeţul Teleorman un copil care radia în jur lumină, blândeţe, iubire şi înţelepciune. Acest copil nu este altul decât scriitorul, criticul literar şi epigramistul de azi, Ion M. Mihai, care după terminarea claselor primare în comuna natală întră ca bursier la prestigiosul liceu “Ion Marinescu” din Giurgiu pe care l-a absolvit cu rezultate excepţionale, în anul 1949. După un nebănuit accident biografic, în 1952 se înscrie la Facultatea de Utilaj Petrolier din cadrul Institutului de Petrol şi Gaze, din Bucureşti. În 1954, se transferă la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca la Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini. În iunie 1957 obţine diploma de inginer mecanic. În perioada 1960-’63 a urmat, la fără frecvenţă, cursurile Facultăţii de Ingineri Economişti din cadrul Înstitutului Politehnic Bucureşti.
După terminarea facultăţii, prinde rădăcini în solul fertil al Maramureşului şi este angajat la Combinatul Chimico-Metalurgic de Metale Neferoase şi Rare din Baia Mare, unde a lucrat ca şef de secţie şi de serviciu până la pensionarea sa în 1988.
Ion M. Mihai deşi a ales o carieră tehnică, devenind inginer mecanic, iar apoi şi inginer economist, nu şi-a abandonat niciodată pasiunea pentru literatură, care a rămas o vocaţie, un substitut al vieţii sale. Încă din liceu, citea reviste umoristice ca:”Veselia”; “Papagalul”; “Piţigoiul” etc. şi încerca să scrie epigrame, însă timpurile grele care au urmat, solicitarea intensă a atribuţiilor de serviciu l-au făcut să neglijeze viaţa literară, dar fără s-o abandoneze.
După pensionare, când constrângerile politice au dispărut şi-a reluat, cu pasiune activitatea literară. A început să scrie şi să publice în tot mai multe cotidiene, precum şi în presa literară. Astfel, printre altele, a publicat eseuri, recenzii, cronici de cărţi etc. Semnătura sa poate fi întâlnită în reviste de prestigiu precum: “Tribuna”; “Familia”; “Poesis”;“Contemporanul”; ”Astra” ; “Art Panorama”; “Cetatea –Cluj”; “Luceafărul”; “Arheus”; “Nord Literar” etc. În presa locală a fost prezent cu diferite reportaje, eseuri istorice, pamflete, epigrame etc. A scris prefeţe pentru mai multe cărţi de poezie şi proză ale unor autori maramureşeni. A publicat două cărţi: “Scriitori din Maramureş”– analize şi interpretări, Editura LIMES, Cluj-Napoca 2003 (364 pag.) şi “Lecturi sublimate” Ed. DACIA Cluj-Napoca 2005 (300 pag.).
Aproape trei decenii a frecventat cu asiduitate cenaclurile literare, a parcurs cu nesaţ paginile revistelor de specialitate, fiind deosebit de receptiv la fenomenul literar contemporan.
Omul pe care astăzi îl omagiem, este modest, discret, cu bun simţ şi plin de har. Este un cerebral, un spirit analitic care caută să nu-i scape nimic din contextul analizat şi care se exprimă într-un limbaj sobru, clar, echilibrat ce refuză invectiva. Din postura ce şi-a asumat-o în acest domeniu, este un constructor de scări verticale ce aspiră spre sublim, căutând să indentifice şi să impună valori nu să le submineze.
La venerabila vârstă de 80 de ani colegul nostru de la “Spinul”, desfăşoară o intensă activitate ca preşedinte al “Asociaţiei ecologice CER SENIN” din Baia Mare, publicând numeroase materiale pe teme ecologice în presa locală ori în reviste de resort ca: ”Perspective”: PRO NATURA etc. Importante contribuţii aduce ca secretar al “Asociaţiei Scriitorilor Baia Mare”, şi ca redactor al prestigioasei reviste “Nord Literar” din Baia Mare, în care publică în mod curent eseuri critice.
Ion M. Mihai este membru al Asociaţiei Epigramiştilor din România şi al Clubului “Spinul”, publică epigrame în presa locală, la revista “Spinul”, EPIGRAMA etc. Pentru multiplele realizări în plan ştiinţific, social şi literar, colegii de la clubul “Spinul” din Baia Mare urează sărbătoritului multă sănătate, împlinirea tuturor aspiraţiilor sale literare şi un călduros “LA MULŢI ANI”!
Nistor I. Bud
Secretarul Clubului SPINUL

Visul
Ca să scape de plictis,
El transformă totu-n vis
Şi visând aşa, într-una,
Parcă doarme întotdeauna.

Surpriză
Crezând că-i fante şi-i dotat,
Mereu norocul stă să-l prindă,
Dar azi e tare supărat
Că s-a văzut şi în oglindă.

Păcatul originar
Când a muşcat din măr, Adam,
Cules de Eva de pe ram,
El nu ştia că-n legi stă scris
Că tot ce-i bun e interzis.
Ion M. Mihai

Puteti urmari raspunsurile la acest articol RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.