Thursday, April 16th, 2009 | Scriitor:

Apărut la Editura “Gutinul” din Baia Mare, romanul lui Toma G. Rocneanu “DESTINE CONJUGATE” constituie o mică surpriză pentru cititor, întrucât autorul era cunoscut până acum prin alt fel de preocupări editoriale decât cele beletristice, nu de mult aceiaşi editură publicându-i o carte cu conţinut tehnic şi pedagogic. E greu de stabilit deocamdată care dintre aceste îndemnuri a fost primordial şi care va învinge până la urmă.
Cu “Destine conjugate”, cititorul parcurge mai bine de o jumătate de veac de întâmplări existenţiale din acest nord de ţară, mereu în miezul unor realităţi răscolitoare, epoca fiind ilustrată cu personaje exemplare-şi într–un sens şi în altul-, stăpânite în cele mai dese cazuri de mari adâncimi sufleteşti, capabile să arunce vieţile lor şi ale semenilor pe drumul perzaniei sau să le ridice la înălţimi de omenie admirabile.Eroii romanului nu sunt politicieni, dar fiecare în parte are destinul hărăzit de decizia politică şi îşi suportă sau nu calvarul în funcţie de conştiinţă şi caracter. Fie că sunt mineri, fie că trăiesc în mediul ţărănesc ori în cel intelectual, personajele acestui roman sunt copleşite nu atât de întrebări filozofice, cât mai ales de hăurile morale şi justiţiare, care pot înstrăina fiinţa umană, dar îşi salvează mereu sufletul prin dragoste şi credinţă: acest puternic sentiment constituie liantul destinelor, amplificatorul energiilor într-o lume în care puterea e a celor care vor şi nu a celor care pot, sau cum zice maramureşanul în cântec:”Mincinoşii şi răii/Au noroc la ce vor ii/Numa io, om de-omenie/ Am noroc la sărăcie”. O puternică impresie asupra cititorului lasă figura mamei cu 6 copii, părăsită de soţ, pe care triste figuri ale vremii vor s-o umilească–şi reuşesc– pentru nesocotirea de către aceasta a dorinţelor unor puternici ai zilei. O capacitate extraordinară de suferinţă în numele credinţei, dragostei ori a datoriei dovedesc şi alte personaje precum Greasin, Valeria, Iftinia, Leon, care sânt eroii unor întâmplări cu profunde urmări asupra destinului.
Autorul transferă asupra acestor fiinţe imaginare crezul său propriu privind responsabilitatea socială a individului, după care nu poate exista dreptate în lume şi respect faţă de om atâta vreme cât acestea nu se învaţă foarte bine în primul rând în familie. Deci toate patimile mari ale insului, într-un fel sau altul sunt previzibile încă din mediul familial.
Structura romanului–acea de povestire de către personaje a întâmplărilor la care iau parte sau a căror eroi sunt ei înşişi–nu este o noutate în literatură. Aceasta îngăduie povestitorului să folosească un stil mai lejer sau mai complicat, în funcţie de tipul şi universul spiritual al eroilor. În cazul de faţă, personajele sunt expresive, se mişcă natural în mediul lor, fiind o ilustrare vie a vremii în care îşi poartă destinele.
Prin “DESTINE CONJUGATE”, Editura “Gutinul” a adăugat un nou nume pe lista autorilor maramureşeni debutanţi în literatură, oferind în acelaşi timp cititorilor o carte care cu siguranţă se va bucura de succes.
Graiul Maramureşului 17 septembrie 1993

Puteti urmari raspunsurile la acest articol RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.