Monday, April 27th, 2009 | Scriitor:

6-APARATE DE MĂSURĂ a unor mărimi fizice ale curentului electric, sau o comparaţie a acestora de către acei care urmăresc sau supraveghează instalaţiile.Principalii parametrii care sunt urmăriţi într-o instalaţie sunt: tensiunile V, curentul A, puterea activă W, puterea aparentăVA, puterea reactivă VAR, frecvenţa Hz, şi factorul de putere cos Φ. Principiul de funcţionare ale aparatelor de măsură poate fi :
-magnetoelectric pentru măsurări în CC sau electromagnetic pentru măsurări în CA.
Pentru înlesnirea lucrului cu aparatele de măsură clasice nu digitale, aparatele au pe cadranul lor diferite inscripţionări în care se precizează tipul aparatului, utilizarea lui, clasa de precizie prin care se poate calcula eroarea de măsurare, modul de legare a aparatului, dacă se leagă direct sau prin intermediul unor rezistenţe, transformatoare. Dacă se leagă prin transformatoare pe cadranul aparatului există un raport care este identic cu acel al transformatorului de măsură. În cadrul inscripţionărilor făcute pe aparate se mai precizează şi poziţia în care lucrează aparatul şi tensiunea de străpungere a bobinei. Contoarele de curent se află la fiecare consumator şi lucrează monofazic sau trifazic. Electricienii de regulă se folosesc de aparatele de măsură pentru cunoaşterea parametrilor reţelei şi luarea unor decizii de lucru.Pentru repararea acestor “ochi ai electricienilor”, activitatea de întreţinere şi reparaţii este bine pusă la punct deoarece, ori ce aparat care a fost reparat trebuie reetalonat de către un laborator conform Legii Metrologiei şi a protecţiei consumatorului. Aceste reparaţii sunt efectuate de specialişti ISCIR care au drept de panson. Această activitate în practica noastră se reduce la a executa partea de muncă repartizată de specialist, parte care tot el o va reverifica înainte de punerea în probe a aparatului. Lucrările noastre sunt de bobinare, de cositorire a contragreutăţilot sau de echilibrarea lor, de montarea şi demontarea aparatelor iar acelea care nu se mai rentează reparate, de dezafectare a lor şi recuperarea materialelor refolosibile

Puteti urmari raspunsurile la acest articol RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.