Monday, April 27th, 2009 | Scriitor:

În anii I, II şi III elevului i s-a predat, în cadrul instructajului introductiv general, un cumul de cunoştinţe privitoare la legislaţia muncii, la organizarea unei societăţi private sau regii autonome, insistându-se asupra aspectelor care îl privesc direct pe cel ce învaţă această meserie.
Tot în cadrul instructajului s-a insistat pe cunoaşterea metodelor de scoaterea de sub tensiune şi prim ajutor, în salvarea colegului de echipă, aceasta constând din primele operaţii ce trebuie efectuate în caz de accident şi din ce constă ajutorul propriu-zis în cazul electrocutării (descheierea hainelor) în locurile unde ele sunt strânse, la gât, mâneci. Asigurarea temperaturii corpului şi respiraţiei artificiale (gură la gură, gură la nas, Silvester, Schaffaer). În cazul unui traumatism – cum se imobilizează un braţ, piciorul sau corpul, în cazul ruperii coloanei – oprirea hemoragiei şi transportul rănitului. Iar în cazul unei răni mecanice, termice, electrometalizare, cum îngrijim, dezinfectăm şi pansăm o rană.
Cunoscând aceste măsuri de prim ajutor şi fiind capabil să le pună în aplicaţie, din cele patru condiţii pe care trebuie să le îndeplinească un om pentru a deveni electrician, una este îndeplinită.
Este vorba de ultimul criteriu cerut, din cele patru impuse de NTS, dar fiind vorba de oameni, această cerinţă nu trebuie s-o considerăm ca fiind ultima. A fost ultima în înşiruire (este normal că nu pot fi scrise toate la nr.1), dar cine nu este capabil să-şi salveze colegul, tovarăşul de muncă, uneori chiar meşterul, care l-a învăţat meserie, nu merită şi nu poate fi electrician.
Pentru instructajul tehnic, altfel numit “Norme de Tehnica Securităţii Muncii” (NTSM) la fiecare operaţie, la fiecare fază, el a completat la sfârşitul fiecărui an, unde se găsesc normele pentru toate operaţiile prezentate în carte şi avizate pentru data la care este scrisă cartea de către Departamentul Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriilor.
Cunoscând normele tehnice de protecţie a muncii, elevul va cunoaşte modul de efectuare a operaţiilor, manevrelor şi reparaţiilor într-un mod nepericulos pentru integritatea corporală a lui, a colegilor şi a întregii instalaţii ce le deserveşte. Aceste lucruri fiind cunoscute şi verificate şi modul de execuţie, practicantul realizează şi punctul trei din cele patru condiţii impuse unui individ pentru a putea executa meseria de electrician.
Amintind că prima condiţie este ca practicantul să fie sănătos psihic şi fizic, iar ultima care şi-o dobândeşte nu numai în perioada strict alocată însuşirii meseriei, ci toată viaţa, avem câte ceva de completat la cunoştinţele ce le-am decantat.

Puteti urmari raspunsurile la acest articol RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.