Friday, April 24th, 2009 | Scriitor:

Ca de fiecare dată, ne-am bucurat de încă o întâlnire a cenacliştilor spinişti în ziua de 26 noiembrie, când era scadenţa la finalizarea unor lucruri propuse de membrii clubului.
Primul şi cel mai important dintre acestea lucruri era redactarea revistei, finalizarea ei, operaţie care chiar dacă nu s-a terminat încă, era în faza de finisare şi poate ar fi fost terminată dacă…nu mai lipseau câteva materiale. Din acest punct de vedere trebuie felicitată conducerea tehnică a revistei care a reuşit ca acest Nr.8 să fie terminat în timp util, adică înainte de sărbătorile de iarnă, prilej de bucurie şi meditaţie pentru fiecare. Cu acest număr revista noastră “SPINUL” trece în al treelea an de fiinţare. Este un real succes al tuturor membrilor Clubului, cu atât mai mult cu cât, dintre atâtea persoane care şi-au “dorit” să devină epigramişti ai clubului nostru, au rămas doar următorii: Filip Romulus, Bodnar Mihai, Micle Mircea, Mureşan Vasile, Aurica Velea, Ţîncaş Vasile, Ioan Adi Fârte, Şiman Ioan, Bud Nistor, Viorica Găinariu şi Toma G. Rocneanu. Aceşti oameni au toate prezenţele la intruniri şi ale lor sunt toate succesele clubului nostru.
Întrunirea noastră a continuat cu citirea epigramelor realizate de fiecare membru al clubului, epigrame care au fost adunate de Domnul Filip, ele fiind baza de materiale a revistei următoare “Spinul Nr.9”, prima din anul care urmează. După ce s-au făcut retuşurile necesare, acolo unde a fost cazul, la epigramele citite şi supuse spre analiză tuturor membrilor Clubului, demersul evident că a stârnit şi discuţii la epigramele care s-a ivit ocazia. Domnul Şiman, preşedintele clubului, a dat citire corespondenţei primite în intervalul de timp trecut(în şedinţa trecută am primit de la Timişoara un adevărat curs de epigramistică), dintre materialele citite, cel mai important era cel trimis de Doamna Elis Râpeanu cu referire la Concursul de epigrame “Mircea Trifu”, concurs care se desfăşoară în fiecare lună ianuarie a fiecărui an şi este evaluat chiar de către Doamna doctor, care în final face analiza fiecărei epigrame trimise, cu îndreptările necesare. Tot ea stabileşte premianţii pentru primele trei locuri. Această analiză extrem de meticuloasă dă posibilitatea Domniei sale, şi apoi nouă tuturor, de-a constata valenţele actuale ale epigramelor şi evoluţia mai proaspetelor producţii ale fiecărui epigramist din ţară. Intradevăr este o evaluare profesională al acestui capitol de creaţie al Limbii Române la nivelul întregii ţări. Participă la acest concurs toţi epigramiştii din ţară şi dezbaterile pe marginea creaţiilor lor se regăsesc într-un volum născut din această activitate a Doamnei Dr. Elis Râpeanu care ajunge uneori la 2-300 de pagini, material care este analizat de cluburi şi de fiecare epigramist în parte. După actualele percepte ale învăţământului românesc, lucrarea aceasta este “Testul unic” de constatare şi evaluare a epigramei româneşti. Pentru acest concurs, la care participă toţi epigramiştii României, am primit ca temă de compunere A căzut(eventual)…pe gânduri.
Trecând peste latura tehnică a intrunirii, Clubul Spinul a sărbătorit cei 64 de ani împliniţi de subsemnatul, punct care a încheiat această liniştită şedinţă, probabil penultima din acest an.
Sărbători fericite!

Puteti urmari raspunsurile la acest articol RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.