Tag-Archive for » clubul epigramistilor spinul «

April 24th, 2009 | Scriitor:

Ca de fiecare dată, ne-am bucurat de încă o întâlnire a cenacliştilor spinişti în ziua de 26 noiembrie, când era scadenţa la finalizarea unor lucruri propuse de membrii clubului.
Primul şi cel mai important dintre acestea lucruri era redactarea revistei, finalizarea ei, operaţie care chiar dacă nu s-a terminat încă, era în faza de finisare şi poate ar fi fost terminată dacă…nu mai lipseau câteva materiale. Din acest punct de vedere trebuie felicitată conducerea tehnică a revistei care a reuşit ca acest Nr.8 să fie terminat în timp util, adică înainte de sărbătorile de iarnă, prilej de bucurie şi meditaţie pentru fiecare. Cu acest număr revista noastră “SPINUL” trece în al treelea an de fiinţare. Este un real succes al tuturor membrilor Clubului, cu atât mai mult cu cât, dintre atâtea persoane care şi-au “dorit” să devină epigramişti ai clubului nostru, au rămas doar următorii: Filip Romulus, Bodnar Mihai, Micle Mircea, Mureşan Vasile, Aurica Velea, Ţîncaş Vasile, Ioan Adi Fârte, Şiman Ioan, Bud Nistor, Viorica Găinariu şi Toma G. Rocneanu. Aceşti oameni au toate prezenţele la intruniri şi ale lor sunt toate succesele clubului nostru.
Întrunirea noastră a continuat cu citirea epigramelor realizate de fiecare membru al clubului, epigrame care au fost adunate de Domnul Filip, ele fiind baza de materiale a revistei următoare “Spinul Nr.9”, prima din anul care urmează. După ce s-au făcut retuşurile necesare, acolo unde a fost cazul, la epigramele citite şi supuse spre analiză tuturor membrilor Clubului, demersul evident că a stârnit şi discuţii la epigramele care s-a ivit ocazia. Domnul Şiman, preşedintele clubului, a dat citire corespondenţei primite în intervalul de timp trecut(în şedinţa trecută am primit de la Timişoara un adevărat curs de epigramistică), dintre materialele citite, cel mai important era cel trimis de Doamna Elis Râpeanu cu referire la Concursul de epigrame “Mircea Trifu”, concurs care se desfăşoară în fiecare lună ianuarie a fiecărui an şi este evaluat chiar de către Doamna doctor, care în final face analiza fiecărei epigrame trimise, cu îndreptările necesare. Tot ea stabileşte premianţii pentru primele trei locuri. Această analiză extrem de meticuloasă dă posibilitatea Domniei sale, şi apoi nouă tuturor, de-a constata valenţele actuale ale epigramelor şi evoluţia mai proaspetelor producţii ale fiecărui epigramist din ţară. Intradevăr este o evaluare profesională al acestui capitol de creaţie al Limbii Române la nivelul întregii ţări. Participă la acest concurs toţi epigramiştii din ţară şi dezbaterile pe marginea creaţiilor lor se regăsesc într-un volum născut din această activitate a Doamnei Dr. Elis Râpeanu care ajunge uneori la 2-300 de pagini, material care este analizat de cluburi şi de fiecare epigramist în parte. După actualele percepte ale învăţământului românesc, lucrarea aceasta este “Testul unic” de constatare şi evaluare a epigramei româneşti. Pentru acest concurs, la care participă toţi epigramiştii României, am primit ca temă de compunere A căzut(eventual)…pe gânduri.
Trecând peste latura tehnică a intrunirii, Clubul Spinul a sărbătorit cei 64 de ani împliniţi de subsemnatul, punct care a încheiat această liniştită şedinţă, probabil penultima din acest an.
Sărbători fericite!

Categori - citeste on line: cronica sedintelor  | Tags: , ,  | Comments off
April 24th, 2009 | Scriitor:

Poate aţi observat pe noi, că în ultima perioadă nu comportăm puţin altfel, parcă mai arogant. Noua stare, ţine, în ultimul timp să devină firească. Am abordat aerul acesta mai “bucureştean” deoarece, cu toate că suntem băimăreni, trăim stări specifice lor, bucureştenilor. La acest transfer de personalitate, mare parte l-a avut “fostul împuşcat” care în ultimii ani, n-a mai dat nimic, pe nimeni, necum să mai şi repare ceva prin urbea noastră sau prin ţară. Trăim momente inedite. Săptămâna trecută am fost la piaţă. Nu este deajuns că preţurile cresc de te bolunzăsc (firesc cine a auzit vreo dată de scăderi de preţuri?), acum, în circulaţia băimăreană, s-a făcut încă un sens giratoric, care sigur că a înnebunit pe toţi şoferii până când s-a terminat acea lucrare. Se mai fac reparaţii şi în alte părţi, dar în aceste momente se pare că numai în locuri unde circulaţia era ştrangulată şi firesc să se bloca adeseori. Anul trecut s-a reparat Podul Decebal. Toată vara conducătorii auto au trebuit să ocolească, vorba vine, pe noile rute. Problema nu este ocolirea ci aglomerarea şoselelor până la saturaţie. După această reparaţie, ne-am procopsit şi cu două semafoare în plus, amplasate doar la patru metri unul de altul cu rolul, ca acolo unde n-au fost niciodată ambuteiaje să fie pe perioadele de 60 şi 90 de secunde cât semnalizează semafoarele o direcţie de mers.
Momentan, s-au închis o stradă destul de importantă şi odată cu ea şi primul pod, pod de trafic greu, de-o importanţă aparte în circulaţia municipiului, care devia transportul greu de pe arterele centrale. Acum circulaţia este cu adevărat o problemă în oraşul nostru. Taximetriştii îşi află tot mai greu clienţi. (de fapt cine-i prostul care să facă turul oraşului cu taxiul, doar o persoană pe care n-ai crede-o în toate minţile).
Îniţial am vrut să spun că oarecum ne credem şi puţin budapestani deoarece ca şi dânşii avem tot şapte poduri în oraş, dar brambureala aceasta este tipic românească şi nu-i frumos să pui problemele tale în spatele altora. (Asta am învăţat de la Mircea Badea, chestia cu drumurile din Bucureşti şi cu politeţea lor.)
Deci după toată aiureala cu transportul prin oraş, când ne vedem la cenaclu, evident că am început şi noi să ne suspectăm. Este imposibil să spui că nu te afectează fenomenul că tu îţi doreşi să mergi într-o direcţie şi indicatoarele-ţi “mai oferă” câţiva km. Te-ai obişnuit într-o viaţă că pleci într-o anumită direcţie şi ajungeai acolo, în câteva minute şi acum nu ajungi nici dacă faci dublul acelor minute.
Dar unor oameni ca noi, unor oameni bolnavi de epigramistică, nu ne poate strica atâta lucru bunadispoziţie. Şi cum am putea fii supăraţi când constaţi că în urma acestor lucrări, “drumul spre Iad” a devenit mai lung şi mai ocolit, iar dacă de ne va merge tot aşa, putem spune că-om face acest lucru la “Sfântul aşteaptă”. (Am uitat să vă spun că în pofida tuturor bunelor sau relelor, care ni se întâmplă pe aici, am constatat că suntem prezenţi la această întrunire, peste 62,1% din membri Clubului “SPINUL”). După ce ne-am uitat unul la altul, după ce şi-au spus noutăţile fiecare la toţi şi per total la nimeni, a mai citit Aurica nişte epigrame, apoi şeful şi-a prezentat recolta scrisă de domnia sa la băi. A continuat povestirile cu peripeţiile domniei sale, în care, dânsul a fost obligat să-şi scoată dormeza din camera în care era cazat la acel hotel pentru tratament, afară pe balcon, ca să poată şi el dormi (celălalt colocatar era surd şi sforăia atât de tare, încât nu se putea compara zgomotul sforăitului acelei persoane cu actualele trenuri).
Afară s-a pus de-o ploaie că aveam credinţa că a sosit potopul şi era firesc să fie aşa întrucât s-a dat “Codul galben” de la meteorologie. Ne-am decis în final, să încheiem stagiunea, dar la mulţi nu ne era clar de ce am făcut lucru acesta: din cauza ploii, din cauza drumurilor şi a podurilor rele, or poate mai şti, o fii început concediile?
La bună reîntâlnire. Toma G. Rocneanu

Categori - citeste on line: cronica sedintelor  | Tags: , ,  | Comments off
April 20th, 2009 | Scriitor:

La sărbătoarea unică la care am participat în nouă martie, sărbătoarea lansării cărţii de epigrame a Domnului Mircea Micle, carte care cuprindea 459 de epigrame, au fost prezenţi circa 70 de personae, oameni care au, sau au avut funcţii importante în municipiu, Domnul profesor universitar Brădeanu, de la universitatea de Nord, Directorul Bibliotecii Judeţene dr. Ardelean Teodor, redactorul şef al “Graiului” domnul Cozmuţa, ziaristului de rubrică culturală, domnul Andrei Fărcaş, operatoarea de imagine a bibliotecii, prieteni ai autorului, membrii Clubului “Spinul”, ziarişti, sriitori şi oameni de cultură, cunoscuţi iubitori ai epigramei.
Vorbitorii au scos în evidenţă nu numai valoarea lucrării cât şi activitatea profesională şi intelectuală a prof. ing. Micle Mircea care a predat pe parcursul vieţii domniei sale, în afară de obligaţiile profesionale ale funcţiilor tehnice deţinute la Mina Săsar, la toate tipurile de şcoli din municipiu: şcoli profesionale, licee, şcoli tehnice şi tehnice de maiştri, încununându-şi cariera didactică la Universitatea de Nord ca Şef de lucrări. Domnia sa a debutat astăzi cu această carte de epigrame “Regina…epigramelor”, dar în activitatea didactică dânsul este autor şi colaborator la diferite manuale şi suporturi de cursuri, la unele dintre manualele elaborate de alţi profesori a fost solicitat ca raportor de manual, cu mult înaintea debutului în epigram de astăzi.
Prin însăşi prezenţa unui asemenea auditoriu, denotă preţuirea de care se bucură domnul Micle, în urbea noastră, ca un cert creator de carte şi epigrame, cât şi un adevărat coleg pentru mulţi dintre noi, fiind un sprijinitor şi îndrumător în creaţie. Poate că acestea să fii fost mai mici dacă nu ne dădea şi un exemplu de viaţă familial, într-o lume în care căsătoriile au devenit accidentale şi prieteniile se măsoară în lei şi valută.
Activitatea epigramistică a autorului este foarte veche, în ziarele vremii, aflăm şi acum la rubrica “Basorelief” epigrame compuse de domnia sa prin anii ’80, ani în care mişcarea epigramistică din Baia Mare nu era încă organizată, cu toate că şi pe atunci se scriau, de către multe persoane epigrame, dintre care unele destul de reuşite cum erau cele ale fostului ministru al finanţelor şi al agriculturii: Decebal Traian Remeş, ale lui Gheorghe Roman şi ale altora.
Cert este că în actuala conjunctură, cu o asemenea organizare a epigramiştilor băimăreni, această creaţie epigramistică cunoaşte o amploare deosebită, atât în calitate cât şi în cantitate, prin decantările epigramiştilor a propriilor lor creaţii în volume, posibilitate de a stoca aceste creaţii(care aveau o viaţă efemeră prin ziare cu apariţii accidentale şi uneori în contratimp cu evenimentul pentru care a fost creată respective epigramă). În acest context, numai membrii Clubului “Spinul” din Baia Mare, au publicate un număr de şase cărţi din această specie literară. Cartea domnului Micle Mircea este un câştig pentru club, un câştig literar dar şi o carte de lectură plăcută ori cine
Felicitări din suflet şi să aveţi sănătate să vă duceţi creaţia acolo unde doriţi. Cu aleasă preţuire Toma

Categori - citeste on line: cronica sedintelor  | Tags: ,  | Comments off