Arhiva pentru July 3rd, 2009

July 03rd, 2009 | Scriitor:

Revista este editată de către
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare
în cadrul Programelor Culturale
Coordonator prof.dr. Teodor Ardelean

Tehnoredactare: Ioan Şiman Caricaturi şi coperta: Marian Lupu

ISSN: 1841 -9429

LA UMBRA „SPINULUI” CRESC UMORIŞTII

„Numai umbra spinului / ia uşa creştinului…”, spunea cu amără¬ciune Eminescu în celebra sa „Doină”; în sensul că, la umbra spinului nu creşte nimic. Luând-o pe invers, la Clubul „Spinul” din Baia Mare, aş zice că epigramiştii o duc bine. Atât de bine, încât scriu epigrame, catrene, povestioare de tot hazul. Ba şi-au făcut şi o revistă proprie, unde le publică spre folosul celor cu simţul umorului, contaminându-i, într-un fel, pe toţi marii epigramişti ai ţării la ora actuală. Iau şi premii pe la festivalurile importante de profil. Din ţară ori străinătate. Un alt merit al „spiniştilor” este şi resuscitarea, repunerea în valoare a marilor mucaliţi de altă dată, de la Păstorel Teodoreanu, de pildă, la Mircea Trifu sau Quintus. Îi scoate de la naftalină, îi scutură de praf şi ni-i redă în haine noi, conform costumaţiei de altădată, dar contemporani cu tinereţea celor de azi. Tinereţe în spirit, pentru că spiritul nu îmbătrâneşte niciodată.
Îmi plac epigramele celor de la „Spinul” sau a celor din ţară, şi pentru faptul că nu scriu gratuităţi frumoase. Abordează la modul suculent problemele vieţii de zi cu zi: politice, sociale, literar-artistice sau cele legate de viaţa intimă, ca într-o epigramă a lui Mircea Micle:
Tare rău m-am enervat
După-aşa prestaţie,
Vreau bărbat adevărat, Nu o imitaţie.
(NEMULŢUMITA)
Avându-i la cârmă pe Ioan Şiman, Romulus Filip, Nistor I. Bud, corabia „Spinul” merge cu toate catargele epigramistice, pentru că-i place şi vântului să râdă.

Categori - citeste on line: revista spinul  | Tags:  | Comments off
July 03rd, 2009 | Scriitor:

ZODIAC EPIGRAMISTIC

PENTRU BERBECI:

Toţi epigramiştii-mpung,
Ştiu cuvântul să-l răstoarne,
Însă nu pot să-i ajung
Că mă iau „pe sus”… în coarne.

FEMEIA
Aduce-n jurul tău parfum,
Destinul ţi-l va afecta,
Da-i musai s-o accepţi oricum …
Că-i coasta ta!

Ioan Şiman

SINCERITATEA FEMEII

Intrat la bănuieli
Dau totul la iveală:
Când crezi în ea, te-nşeli,
Iar când nu crezi, te-nşală!

George Petrone

PENTRU TAURI:
Creatori mai furioşi
Ca şi taurii cei grei,
Băgăcioşi şi amoroşi,
Toţi cu rime la femei.

MASOCHISM

înghiţise hapul
Pentru că dorea
Să îşi bată capul
Insă… nu-l avea!

Eugan Deutsch

UNEIA

A fost trimisă-n judecată
Fiindcă norocoasa fată
Găsise-o geantă cu valută
‘Nainte de a fi pierdută.
Eugen Albu

PENTRU GEMENI:

Epigramele-n volume,
Gemene-s, în alte straie;
Unu-i geamăn şi-n (re)nume:
Nicolae Nicolae.

SIRENA

Pe nisip o văd şi-mi creşte
Apetitul cel fierbinte,
Însă jumătatea peşte
Cere banii înainte.

Minai Frunză

REFLECŢIE

Spunea un domn, cândva anume,
Că n-a văzut femeie-n lume
Ca Mona-Lisa-aşa plăcută…
Dar nici ca ea, aşa tăcută…
Nicolae Nicolae

Categori - citeste on line: revista spinul  | Tags: ,  | Comments off
July 03rd, 2009 | Scriitor:

SEMNAL

La Editura PROTRANSILVANIA -Bucureşti – 2009 a apărut volumul de umor LICĂRIRI SPIRITUALE al domnului VALERJAN LICĂ, redactorul şef al Revistei „Epigrama”.
Prin editarea acestei cărţi, în anul în care a împlinit, la 10 aprilie, invidiata vârstă de 80 ani îşi face şi ne face un cadou de o valoare inestimabilă.

Apariţia cărţii pe care o semnalăm, reprezintă un eveniment deosebit de însemnat în viaţa literară, în speţă cea umoristică. Ea cuprinde nu doar licăriri spirituale ci, mai ales străluciri spirituale. Ilustraţia este una deosebită şi inedită, cu fotografii după picturi şi sculpturi celebre ale unor faimoşi artişti plastici, sporind gradul -şi aşa înalt – de culturalitate al ei. Prin conţinut, valoare, ilustraţii, volumul se constituie într-o adevărată Scriptură a epigramei româneşti şi mondiale.
Cele mai multe epigrame sunt antolo¬gice, au ceva aparte şi anume faptul că, deşi poantele sunt imprevizibile, dar cu atât mai surprinzătoare, înţepătoare, ironice, sunt totuşi nesupărătoare, epigramele rămânând unele inteligente şi deosebit de elegante. Este o adevărată plăcere să citeşti asemenea epigrame. Majoritatea epigramelor sunt moraliza¬toare, dar şi poetice, filozofice. Autorul utilizează des şi cu mult succes paradoxul. Remarcabile sunt definiţiile epigramatice, mai ales cele sub formă de distih, care mustesc de spirit şi sunt adevărate bijuterii filigranate. Sclipitor de inteligente şi pline de umor sunt şi poantele „Comentariilor” („Replicilor”).
Redăm spre delectarea cititorilor urmă¬toarele epigrame: Plin de-„nţelepciune’/ Si de „maniere”,/ Şeful îşi impune / Pumnul de vedere. (Şeful); Omu-acesta, din biroul / Cu dulapuri şi dosare/ Preţuieşte-atăta noul… / Că-l încuie în sertare. (Responsabilul cu invenţiile); Pe-ale vieţii lungi trasee / Unii mor pentr-o idee, / Iară alţii,-n alt decor, / N-au idee de ce mor. („Ideatică”); Bărbatul salută / Răbdarea muierii, / Când şade tăcută / La Masa Tăcerii. (Brâncuşiană); Dacă dai cumva cu tunul / Nu găseşti în post niciunul, / Pentru că, în preajma cuştii, / Dorm buştean pe patul puştii. (La o unitate militară); Cântăreţ pe care, cică, / Febra foamei… îl „furnică”! (Greierele); Crai ce-aşteaptă musafire / In hamacul lui de fire! (Păianjenul).
Acest volum demonstrează prezenţa unui spirit viu, efervescent, care sfidează trecerea, uneori nemiloasă, a timpului şi ne arată că autorul este un exemplu de eternitate şi pe pământ
Dorim autorului multă sănătate, viaţă cât mai lungă, întru propăşirea pe mai departe a epigramei româneşti.

Mircea Micle

Categori - citeste on line: revista spinul  | Tags: ,  | Comments off